Akademik Tonko Maroević o kiparstvu Nade Marović Stanić

Emitirano: 
Srijeda, 03. siječnja 2018.

U Bokobranu o kiparstvu Nade Marović Stanić, akademik Tonko Maroević predstavlja njezin rad, ukazuje na to koji ga likovni elementi određuju te što čini jedinstvenom ovu kiparicu u kontekstu sredine u kojoj je stvarala. Akademik Maroević odgovara i na pitanje o tome povezuju li se i kako likovni opusi Nade Marović Stanić i njezina itekako priznata supruga, slikara Voja Stanića. 

Stoga je u emisiji Bokobran predstavljen, iako brojem djela nevelik, važan kiparski opus Nade Marović Stanić koji je određen figurativnim motivima, ljudskim ili animalnim formama u kojima se očitovala inspiriranost drevnim civilizacijama razvidna u lapidarnim elementima i stilizaciji te avangardnoj skulpturi. Pomnije promatranje njezinih skulptura otkriva je kao kiparicu koja poznaje i poštuje karakter materijala (kamena, gipsa ili kamena pješčanika poznatoga kao siga) u kojima je ostvarivala svoja kiparska djela.

 

Fotografije preuzete s portala: http://nada-stanic.com/#portfolio