Nova knjiga Željka Rutovića Postmediji (kriza smisla ili masmedijski totalitarizam ?)

Time to read
less than
1 minute
Read so far

Srijeda, 16. svibnja 2018. - 8:57
Autor: 

U izdanju Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva iz Podgorice izišla je knjiga Željka Rutovića  Postmediji (kriza smisla ili masmedijski totalitarizam?).

Recenzent knjige prof. dr.  Mileva Pavlović zaključila je da je knjiga:" Bogato dokumentovano djelo sa vjerodostojnim empirijskim istraživanjem i analitičkim poniranjem u srž veoma zahtjevne zadate teme." U tom kontekstu ona kazuje da "Autor duboko promišlja, akademski precizno utire u zatrašujuću spoznaju da smo prešli granicu u kojoj se (ljudska) subjektivnost konačno, možda i nepovratno gubi."

"Ono što čitamo kod Željka Rutovića jeste nova činjenica koju on naslovljava "Postmediji", koji ne samo da proizvode sami sebe i zamjenjuju postojeću (davno zaboravljenu) stvarnost, već se patvore u nove mehanizme koji zamjenjuju smisao, u nove postistine koje egzistiraju u među prostoru zaborava, odsustva dijaloga, masmedijske mitologije ili spektaklu pseudovrijednosti ili smrti kako doslovce uočava autor."

"Postoje mislioci koji permanentno sa svim svojim saznajnim i razumskim kapacitetima, mislećom radoznalošću i neprekidnom gladi za razotkrivanjem i spoznavanjem, pokušavaju da razriješe enigmu medijske transformacije i metamorfoze. Jedan od pomenutih tragača je, svakako, Željko Rutović".

U predgovoru knjige Rutović ukazuje da "radikalno nova civilizacijska i kulturološka situacija, kreirana novom ulogom postmedijske industrije, sugeriše i novo pojmovno mišljenje postmoderne moći medija. Mišljenje zasnovano na staroj metodološkoj aparaturi i logičkim zaključcima zakonito će generisati nove i nerješive probleme zamršene u svijetu između istine i priviđenja, realnosti i halucinacije."