Državna odličja zaslužnima iz domovine i dijaspore

Time to read
5 minutes
Read so far

Utorak, 19. lipnja 2018. - 9:01

Među odlikovani su istaknuti kulturni i znanstveni djelatnici te političari hrvatskih manjinskih zajednica Srednje i Jugoistočne Europe kao što su Slaven Bačić i Tomislav Žigmanov iz Republike Srbije, te krug uglednika okupljenih oko Kluba August Šenoa iz Mađarskoga Pečuha

 

U Zagrebu je 18. lipnja uoči ovogodišnjeg Dana državnosti predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar Kitarović uručila odlikovanja i priznanja istaknutim pojedincima iz područja društvenih i humanističkih djelatnosti.

U prigodnom govoru predsjednica je istaknula: „Priznanja koja vam se danas dodjeljuju obuhvaćaju izniman doprinos koji ste svojim životom i radom, a posebno svojim osobnim angažmanom na promicanju humanosti i društvenih vrijednosti, dali na više područja našeg javnog života: u gospodarstvu, znanosti, kulturi i umjetnostima, u promicanju prava hrvatskih branitelja i njihovih obitelji, u zdravstvu, sportu i turizmu, u očuvanju nacionalnog identiteta hrvatskog iseljeništva, u vatrogastvu, zaštiti i spašavanju“, dodala je Predsjednica.

Umjetnike i djelatnike u kulturi Predsjednica drži nositeljima društvenih i duhovnih vrijednosti koji svojim talentom, kreativnošću i žarom prema svome poslu često nadomještaju nedovoljno sredstava koja se mogu uložiti u kulturu, a osvrnula se i na požrtvovnost hrabrih ljudi koji rade u službama spašavanja i zbrinjavanja te su uvijek uz nas kada je to najpotrebnije.

„Svatko na svoj način i u svome djelokrugu treba pridonijeti razvoju svoje Domovine, kao što ste to učinili svi vi koji ćete danas primiti odlikovanja Republike Hrvatske. Neprestano ponavljam kako naša Domovina ima izvanredne ljude, čiji vrijedan rad često nije poznat u javnosti. Upravo zato ovim odlikovanjima ističemo kako su njihovi napori prepoznati kao snažne poluge uspjeha društvenoga razvoja i općega dobra“, naglasila je Predsjednica u svom obraćanju, dodavši kako je potrebno što više isticati uspješne ljude jer su upravo oni poticaj širenju stvaralačkog ozračja, optimizma i samopouzdanja što nam je potrebno u našem suvremenom društvu.

Odlikovanje Reda hrvatskog pletera predsjednica Grabar Kitarović uručila je dr. sc. Slavenu Bačiću za osobiti doprinos ugledu Republike Hrvatske te dobrobiti njezinih građana jer je poticajno djelovao kao  predsjednik Hrvatskog nacionalnog vijeća iz Subotice. Istaknuo se osobito u području društvenih, obrazovnih i kulturnih djelatnosti hrvatske manjinske zajednice u Republici Srbiji. Kao istaknuti intelektualac, doktor pravnih znanosti te priznati kulturni djelatnik, dva je puta zaredom biran za predsjednika Hrvatskog nacionalnog vijeća, najvišeg zastupničkog tijela Hrvata u Republici Srbiji utemeljenog prema Zakonu o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina iz 2002., doprinijevši afirmaciji hrvatskog jezičnog i kulturnog identiteta te medijskih sloboda u javnom životu većinske društvene zajednice.   Član je međuvladinoga Mješovitog odbora koji prati provedbu bilateralnog sporazuma o zaštiti manjina između Republike Hrvatske i Republike Srbije, doprinijevši svojom čestitošću i pravnim savjetima kvaliteti suživota s višim demokratskim standardima za sve ljude koji žive na ovim našim prostorima. Znatno je doprinio u poticanju međudržavne kulturne i znanstvene suradnje između Republike Hrvatske i Republike Srbije u više disciplina među kojima je i  leksikografija evaluirano je ovih dana na zagrebačkome 5. Kliofestu. Najzaslužniji je za nakladnički projekt Leksikona podunavskih  Hrvata – Bunjevaca i Šokaca u izdanju Hrvatskog akademskog društva iz Subotice, čiji je glavni urednik, povezavši stručnjake za hrvatsku tematiku iz brojnih grana ljudske djelatnosti iz više europskih zemalja. Autor je pedesetak znanstvenih i stručnih radova objavljenih u uglednim časopisima iz pravne povijesti, povijesti bačkih Hrvata, Subotice i Vojvodine te manjinske problematike.

 

Odlikovanje Red hrvatskog pletera iz ruku predsjednice Grabar Kitarović s posebnim je ponosom preuzeo profesor Tomislv Žigmanov i to za osobiti doprinos ugledu Republike Hrvatske te dobrobiti svih njezinih građana svestrano djelujući kao književnik, esejist i političar putem Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini, čiji je aktualni predsjednik i zastupnik u parlamentu Republike Srbije. Dokazao se jasnim političkim i kulturnim aktivizmom s osmišljenim programom u suvremenim demokratskim procesima za sveopći boljitak hrvatske manjinske zajednice kao i društva u cjelini u Republici Srbiji. Djelujući na institucionalizaciji hrvatskih političkih, kulturnih, baštinskih i znanstvenih organizacija istaknuo se kao odličan organizator i pokretač većine temeljnih institucija hrvatskoga naroda u Vojvodini. Kao cijenjeni intelektualac, te nagrađivani esejist, prvi je javno argumentirano propitivao status i položaj Hrvata u Republici Srbiji u čitanim sociološkim studijama, referirajući se na provođenje Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina iz 2002., doprinijevši nemjerljivo afirmaciji hrvatskog jezičnog i kulturnog identiteta u javnom  i umjetničkom životu većinske društvene zajednice.  Zaslužan je za raznovrsnu međudržavnu kulturnu i znanstvenu suradnje između Republike Hrvatske i Republike Srbije. Glavni je i odgovorni urednik Godišnjaka za znanstvena istraživanja Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata od 2009., kao i časopisa za književnost i umjetnost Nova riječ od 2013. Među zaslužnima je za  nakladnički pothvat Leksikona podunavskih  Hrvata – Bunjevaca i Šokaca u nakladi Hrvatskog akademskog društva iz Subotice i to kao njegov izvršni urednik.

Najzaslužniji je za utemeljenje i djelovanje Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata, koji slavi desetu obljetnicu uspješnog djelovanja. Inovativnim iskoracima ravnatelj Žigmanov Zavodu otvara  prostor za kapitalne projekte poput digitalizacije hrvatske kulturne i knjižne baštine u Vojvodini, a kao nakladnik potpisuje čak 50 objavljenih iznimno vrijednih monografija, okupivši u svom nakladnom programu istaknute autore usredotočene na teme hrvatske provenijencije iz više disciplina od povijesti, etnologije, sociologije do raznih disciplina kroatologije.  Autor je petnaest knjiga različita književnog žanra te pedesetak znanstvenih i stručnih članaka, uključujući više kroatoloških i socioloških studija, objavljenih u uglednim časopisima u nizu europskih zemalja. Radovi su mu prevođeni na engleski, njemački, mađarski, rumunjski, bugarski i rusinski jezik.

Redom hrvatskog pletera za izniman doprinos u jačanju ugleda Republike Hrvatske te očuvanju hrvatskog identiteta i kulturnih običaja hrvatske zajednice u Mađarskoj odlikovan je Marin Skenderović, rođeni Subotičanin koji djeluje kao voditelj ureda Hrvatske turističke zajednice u Mađarskoj.

Nadalje, iz domovine Redom hrvatskog pletera za iznimne uspjehe i zasluge na području kulture, te osobiti doprinos razvitku i ugledu RH odlikovani su dr. sc. Dubravka Brezak Stamać, dr. sc. Lidija Nikočević, dr. sc. Tvrtko Zebec, Hrvoje Špicer, Petar Vitas, Silvestar Doroghazi te Ivan Vukman, uključujući i zlatne sportaše kao što su Dina Levačić iTin Srbić.

 

Odlikovani živući velikani kulture i znanosti

 

Među odlikovanim živućim  velikanima hrvatske kulture, umjetnosti i znanosti izdvajamo: Redom kneza Branimira s ogrlicom odlikovan je akademik Radoslav Katičić; Redom Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana s pozlaćenim pleterom posmrtno su odlikovani gospoda Dražen Aleksić, Antun Alošinac, Ivan Jurić i Vilson Kulaš. Za izniman doprinos hrvatskoj kulturi Redom Ante Starčevića, odlikovan je akademik Luko Paljetak; Redom Ante Starčevića za sveukupni rad te promicanje međunarodnog ugleda Hrvatske na području znanosti, obrazovanja i politike odlikovan je prof. dr. sc. Dragan Primorac, a za razvoj kazališne umjetnosti Redom Ante Starčevića odlikovan je Rene Medvešek.

Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića odlikovani su red. prof. art. Jože Haluza i dr. sc. Joško Ćaleta za zasluge u promociji hrvatske tradicijske kulture;  slavna dizajnerica Iva Babaja i Nikolina Jelavić-Mitrović za izniman doprinos zastupanju dizajnerske struke i njeno promicanje u RH i u svijetu;  Markita Franulić za inovacije u muzejskoj struci; Franjo Marić za osobite zasluge za kulturu u području književnosti i očuvanja identiteta Hrvata na bosanskohercegovačkim prostorima.

Među gospodarstvenicima Redom Danice hrvatske s likom Blaža Lorkovića odlikovani su gospoda Luka Burilović, Darinko Bago, Đuro Horvat, Dragutin Kamenski i Antun Marodi. 

Redom Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske u zdravstvu odlikovani su doc. dr. sc. Boro Nogalo, Jasna Ćurković Kelava te Renato Mittermayer kao i Ljerka Pavić, uz ostale. Redom hrvatskog trolista odlikovan je Josip Sajko.

Povelja Republike Hrvatske, za osobiti doprinos u promicanju dalmatinske klapske pjesme pripala je Klapi „Trogir“ te Klapi „Cesarice“. Povelja je pripala i Udruzi humane zvijezde Hrvatske '03, SKUD-u „Ivan Goran Kovačić“, prvom hrvatskom pjevačkom društvu „Zora“ starom 160 godina te Hrvatskom saboru kulture, za osobiti doprinos u promicanju kulturno-umjetničkog amaterskog stvaralaštva.

Povelje Republike Hrvatske dodijeljene su Hrvatskom klubu „August Šenoa“, za izniman i dugogodišnji doprinos u promicanju hrvatske baštine, jezika, obrazovanja, kulture i folklora, te očuvanju hrvatskog identiteta u Mađarskoj. 

Čestitamo od srca – svima!

 

 

Napisala: Vesna Kukavica

Fotografije: Ured predsjednice RH