Izbori za zastupnike Hrvatskog sabora 2020. – XI. Izborna jedinica

Time to read
4 minutes
Read so far

Subota, 06. lipnja 2020. - 17:56
Autor: 

Svi birači na biračkim mjestima u sjedištima diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Hrvatske u inozemstvu mogu izvršiti pregled, dopunu i ispravak podataka upisanih u registar birača te podnijeti zahtjev za privremeni upis u registar birača izvan mjesta prebivališta, izdavanje potvrde za glasovanje izvan mjesta prebivališta, prethodnu registraciju i aktivnu registraciju. Svi birači mogu izvršiti pregled, dopunu i ispravak podataka upisanih u registar birača te podnijeti zahtjev za privremeni upis u registar birača izvan mjesta prebivališta, izdavanje potvrde za glasovanje izvan mjesta prebivališta, prethodnu registraciju i aktivnu registraciju. Birači mogu pregledati svoje podatke upisane u registar birača na mrežnoj stranici Ministarstva uprave: Registar birača https://biraci.gov.hr/RegistarBiraca/. Nadležna upravna tijela županija odnosno Grada Zagreba koja vode registar birača objavit će vrijeme, mjesto i način rada radi podnošenja zahtjeva za upis, dopunu ili ispravak podataka upisanih u registar birača te radi zaprimanja zahtjeva za privremeni upis u registar birača izvan mjesta prebivališta, prethodnu registraciju, aktivnu registraciju i izdavanje potvrde za glasovanje izvan mjesta prebivališta. Zahtjevi se mogu predati neposredno u nadležnom upravnom tijelu, elektroničkim putem na objavljenu e-mail adresu nadležnog upravnog tijela ili putem sustava e-Građani. Rok za podnošenje zahtjeva istječe u srijedu, 24. lipnja 2020.

  1. BIRAČI KOJI IMAJU PREBIVALIŠTE U REPUBLICI HRVATSKOJ

Birači koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a na dan održavanja izbora neće biti u mjestu svog prebivališta, mogu zatražiti:

  1. a) PRIVREMENI UPIS – ako žele glasovati u Republici Hrvatskoj izvan mjesta svog prebivališta.

Birači se privremeno upisuju u registar birača za mjesto gdje će se zateći na dan održavanja izbora.

Zahtjev za privremeni upis https://uprava.gov.hr/UserDocsImages//Parlamentarni%20izbori%202020//ZAHTJEV%20ZA%20PRIVREMENI%20UPIS%20IZVAN%20MJESTA%20PREBIVALI%C5%A0TA.pdf u registar birača izvan mjesta prebivališta birači mogu podnijeti nadležnom upravnom tijelu u županiji odnosno Gradu Zagrebu koje vodi registar birača, neovisno o mjestu upisa u registar birača.

 

Birači koji su zatražili privremeni upis izvan mjesta prebivališta glasuju za svoju izbornu jedinicu, a moći će glasovati samo na biračkom mjestu koje će odrediti nadležno izborno povjerenstvo za privremeno upisane birače.

Iznimno, biraču se može na njegov zahtjev omogućiti privremeni upis u registar birača unutar istoga grada ili općine, ukoliko će se na dan izbora za Hrvatski sabor zateći na području drugog naselja unutar istoga grada ili općine u kojoj ima prebivalište i radi se o istoj izbornoj jedinici, u kojem slučaju, birač glasuje na redovnom biračkom mjestu.

  1. b) PRETHODNA REGISTRACIJA – ako žele glasovati u inozemstvu.

Birači se prethodno registriraju za državu, odnosno konzularno područje gdje će se zateći na dan održavanja izbora u inozemstvu. Zahtjev za prethodnu registraciju registriraju https://uprava.gov.hr/UserDocsImages//Parlamentarni%20izbori%202020//ZAHTJEV%20ZA%20%20PRETHODNU%20REGISTRACIJU.pdf  birači mogu podnijeti nadležnoj diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu Republike Hrvatske u inozemstvu ili nadležnom upravnom tijelu u županiji odnosno Gradu Zagrebu koje vodi registar birača.

  1. Birači koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a na dan održavanja izbora će se zateći izvan mjesta svog prebivališta ili u inozemstvu mogu, iznimno, zatražiti potvrdu za glasovanje izvan mjesta prebivališta s naznakom mjesta boravka u Republici Hrvatskoj odnosno države i konzularnog područja na kojem će se zateći na dan izbora, temeljem koje će moći glasovati:

-na biračkom mjestu naznačenom na potvrdi ili

-na (bilo kojem) redovnom biračkom mjestu unutar svoje izborne jedinice, uključujući redovno biračko mjesto birača ili

-na (bilo kojem) posebnom biračkom mjestu izvan svoje izborne jedinice ili

-na biračkom mjestu određenom u (bilo kojoj) diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu Republike Hrvatske u inozemstvu.

Zahtjev za izdavanje potvrde za glasovanje izvan mjesta prebivališta https://uprava.gov.hr/UserDocsImages//Parlamentarni%20izbori%202020//ZAHTJEV%20ZA%20IZDAVANJE%20POTVRDE%20ZA%20GLASOVANJE%20IZVAN%20MJESTA%20PREBIVALI%C5%A0TA.pdf

birači podnose nadležnom upravnom tijelu u županiji odnosno Gradu Zagrebu koje vodi registar birača prema mjestu svog prebivališta.

  1. BIRAČI KOJI NEMAJU PREBIVALIŠTE U REPUBLICI HRVATSKOJ

Birači koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj kako bi mogli glasovati u inozemstvu ili u Republici Hrvatskoj moraju biti AKTIVNO REGISTRIRANI.

  1. a) Birači kojima je izdana osobna iskaznica s podatkom o prebivalištu izvan Republike Hrvatske ne moraju podnijeti zahtjev za aktivnu registraciju već će se po službenoj dužnosti aktivno registrirati za državu i konzularno područje prema adresi prebivališta upisanoj u osobnoj iskaznici.

Birači koji će se na dan održavanja izbora nalaziti na području druge diplomatske misije ili konzularnog ureda u inozemstvu ili u Republici Hrvatskoj ili imaju prijavljeno prebivalište na adresi različitoj od navedene u osobnoj iskaznici s inozemnom adresom, moraju podnijeti ZAHTJEV ZA PROMJENU MJESTA AKTIVNE REGISTRACIJE.

Birač koji ne promijeni mjesto aktivne registracije, moći će glasovati samo u mjestu gdje je već aktivno registriran po službenoj dužnosti za državu i konzularno područje prema inozemnoj adresi navedenoj u osobnoj iskaznici.

  1. b) Birači koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj i nemaju osobnu iskaznicu s podatkom o prebivalištu izvan Republike Hrvatske, moraju podnijeti zahtjev za aktivnu registraciju kako bi mogli glasovati u inozemstvu ili u Republici Hrvatskoj.

Zahtjev za aktivnu registraciju birači mogu podnijeti:

najbližoj diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu Republike Hrvatske u inozemstvu ili

nadležnom upravnom tijelu u županiji odnosno Gradu Zagrebu koje vodi registar birača, ako će se na dan održavanja izbora nalaziti u Republici Hrvatskoj.

III. e-Građani https://gov.hr/e-gradjani/23

Birači koji imaju vjerodajnice i pristup sustavu e-Građani mogu podnijeti zahtjev za privremeni upis, prethodnu registraciju i aktivnu registraciju te izmjene istih zahtjeva, putem sustava e-Građani.

  1. IZDAVANJE POTVRDA ZA GLASOVANJE NA DAN ODRŽAVANJA IZBORA

Skreće se pozornost biračima koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, da samo birači koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj i važeće osobne iskaznice ulaze u popis birača i nalazit će se na izvacima iz popisa birača koji će biti dostavljeni na biračka mjesta. Birači koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a prilikom dolaska na biračko mjesto se utvrdi da nisu upisani u izvatke iz popisa birača jer primjerice nemaju važeću osobnu iskaznicu, mogu na dan održavanja izbora ostvariti svoje pravo glasovanja s potvrdom za glasovanje koju izdaju nadležna upravna tijela županija odnosno Grada Zagreba prema mjestu prebivališta birača. Birači koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a nisu aktivno registrirani, mogu na dan održavanja izbora ostvariti svoje pravo glasovanja potvrdom koju izdaje diplomatska misija ili konzularni ured Republike Hrvatske u inozemstvu.

Izvor: matis.hr