Nagrada "21. novembar" posthumno prof.dr. Mariji Radulović

Time to read
1 minute
Read so far

Utorak, 18. studenog 2014. - 9:15
Autor: 

Na jučerašnjoj sjednici žirija za dodjelu priznanja "21. novembar" grada Kotora, donijeta je odluka da ovogodišnja nagrada  bude posthumno dodijeljenja prof.dr. Mariji Radulović. Dodjela nagrade bit će održana na svečanoj sjednici Skupštine Općine Kotor, u petak, 21.studenog u 13 sati, u Kulturnom centru Nikola Đurković.

Marija Grego Radulović rođena je 19. 03. 1949. godine u Puli. Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Splitu 1973.,  završila postdiplomski studij iz pomorske privrede - odsjek Pomorskog prava, također na Pravnom fakultetu u Splitu, te magistrirala 1981. godine na temu “Vozarina u pomorskom prevozu”. 14. 7. 1992. godine na Pravnom fakultetu u Podgorici obranila je doktorsku disertaciju pod naslovom “Vanugovorna odgovornost brodara” i time stekla naučno zvanje doktora pravnih nauka. Četvrta je generacija pravnika u obitelji.

Po završenom fakultetu imenovana se zaposlila u pravnoj službi Jugooceanije, gdje je radila kao pravna referentica do prelaska na Fakultet za pomorstvo, Kotor, 1979. godine. Prvo je radila kao asistentica, a zatim napredovala kroz sva sveučilišna zvanja.  U zvanje redovite profesorice  izabrana je 2004. Predaje Privredno pravo i Pomorsko pravo. U dva mandata bila je šefica Nautičkog odsjeka na fakultetu, a dvije godine dekanica fakulteta. Bila je profesorica i na Fakultetu za turizam i hotelijerstvo od njegovog osnivanja. Bila je članica Senata Univerziteta Crne Gore u dva mandata i članica Suda časti Univerziteta, a također i profesorica na Pravnom fakultetu Univerziteta Mediteran u Podgorici. Objavila je veći broj stručnih i znanstvenih radova i tri knjige iz područja privrednog i  pomorskog prava.

Aktivno se bavila društvenim aktivnostima. Od osnutka Društva prijatelja grada Perasta kao NVO 1999. godine bila je predsjednica društva. Bila je članica Upravnog odbora Bokeljske mornarice i članica  Upravnog odbora Pomorskog muzeja Crne Gore u  Kotoru. Od osnutka  Zajednice Talijana Crne Gore bila je potpresjednica , članica Predsjedništva Asocijacije Dante Aligjeri i savjetnica CRCD (Centro ricerce culturali dalmate) sa sjedištem u Splitu.