Poziv za javni natjecaj Veleposlanstva Republike Hrvatske u Crnoj Gori

Time to read
less than
1 minute
Read so far

Srijeda, 01. listopada 2014. - 21:44
Autor: 

Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Crnoj Gori raspisuje

J A V N I   N A T J E Č A J
za prijavu programa i projekata udruga i ustanova hrvatske nacionalne manjine u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2014. godinu

Na ovaj Natječaj se mogu prijaviti sve udruge i ustanove hrvatske nacionalne manjine u inozemstvu čija je djelatnost vezana uz nadopunjavanje i zadovoljavanje općih i javnih potreba hrvatske manjinske zajednice u inozemstvu kao što su:

• aktivnosti hrvatskih organizacija u ostvarivanju zajamčenih manjinskih prava (očuvanje hrvatskoga jezika, identiteta i kulturne baštine, obrazovanje i informiranje)
• aktivnosti hrvatskih organizacija s ciljem razvoja manjinskih medija i djelovanja manjinskih institucija

Uvjete za prijavu za ovaj Natječaj možete preuzeti sa sljedećeg linka