Priopćenje Luke Kotor

Time to read
less than
1 minute
Read so far

Srijeda, 12. studenog 2014. - 9:52
Autor: 

"Luka Kotor" A.D. Kotor i Royal Caribbean Cruises ltd. objavljuju da su razgovori o poslovnoj suradnji rezultirali potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju kojim su deklarirane namjere ugovornih strana o strateškoj suradnji kompanija u Crnoj Gori.

Royal Caribbean Cruises ltd., kao vodeća međunarodna kompanija za kružna putovanja i "Luka Kotor“ A.D. koja je ostvarila značajne poslovne rezultate i doprinijela afirmiranju Kotora i Crne Gore definirali su osnovne principe i opće uvjete suradnje s ciljem   da Luka Kotor zadrži i unaprijedi status "Best Expirience Destination" i "Highly Recommended Destination".

Strateški partneri su opredijeljeni da dugoročno surađuju na planu ulaganja u infrastrukturne projekte u cilju povećanja kapaciteta za prijam mega kruzera koja podrazumijeva rekonstruiranje operativne obale i postojećih vezova za izgradnju novih kapaciteta za prijam kruzera, kapitalna ulaganja u infrastrukturne projekte čijom realizacijom će se stvoriti nova turistička ponuda i povećati atraktivnost Kotora i Crne Gore kao destinacije.

Potpisnici Memoranduma su uvjereni da će se deklarirane namjere početi realizirati krajem tekuće i početkom naredne godine. Realiziranjem će se dugoročno pozitivan trend rasta broja dolazaka putnika, unaprijediti obim i kvalitete servisa za kruzing brodove i turiste i stvoriti osnova za trajan održivi razvoj turističke destinacije. Strateško partnerstvo će za rezultat imati i znatne efekte na ekonomiju Grada i Crne Gore.