Zaštiti i valorizaciji fortifikacija na principima održivog korištenja

Time to read
1 minute
Read so far

Srijeda, 28. svibnja 2014. - 8:58
Autor: 

Okrugli sto na temu „Zaštita i valorizacija fortifikacija u Crnoj Gori nastalih u vrijeme Austrougarske monarhije" održan je jučer, u Ministarstvu kulture.

Okruglom stolu su prisustvovali predstavnici nacionalnih i lokalnih institucija, nevladinih organizacija i brojni stručnjaci koji se bave zaštitom i valorizacijom fortifikacija iz perioda Austrougarske monarhije u Crnoj Gori.

Prisutne je pozdravila mr Lidija Ljesar, generalna direktorica Direktorata za kulturnu baštinu, koja je u uvodnom izlaganju govorila o zaštiti i valorizaciji fortifikacija na principima održivog korištenja.

Većina fortifikacionih objekata, prema riječima Ljesar, zbog nedostatka financijskih sredstava za održavanje i implementaciju konzervatorskih projekata, ali i zbog nedostatka namjene nalazi se u lošem stanju. Upravo zbog potrebe da se ukaže na direktne i potencijalne prijetnje i rizike koji ugrožavaju vrijednost fortifikacionih objekata, ali i da se skrene pažnja na njihovu buduću namjenu na principima održivog razvoja Ministarstvo kulture je, u suradnji sa Upravom za zaštitu kulturnih dobara, organiziralo okrugli sto na ovu temu.

Posljednjih godina se puno radilo na usaglašavanju nacionalnih i međunarodnih standarda u oblasti zaštite i očuvanja kulturnih dobara, i veći dio nacionalnog zakonodavstva baziran je na međunarodim preporukama, naglasila je Ljesar, a zaključci sa ovog okruglog bit će dobra platforma za pronalaženje adekvatnog pristupa revitalizaciji fortifikacija.

Direktorica Uprave za zaštitu kulturnih dobara mr. Anastazija Miranović, govorila je o nadležnostima Uprave za zaštitu kulturnih dobara i predstavila povjest austrougarskih fortifikacija u Crnoj Gori.

Miranović je istakla da će se projektom Revalorizacije kulturnih dobara Crne Gore precizno obraditi stanje, mjere i režim zaštite za sve zaštićene urbane cjeline i pojedinačna utvrđenja i naglasila da će Uprava za zaštitu kulturnih dobara pružiti maksimalan doprinos budućem procesu zaštite i valorizacije ovog značajnog kulturnog i povijesnog nasljeđa Crne Gore.

Nakon uvodnih izlaganja, održane su prezentacije i izlaganja Bernarda Salivana, ko-autora knjige "The Austro-Hungarian Fortresses of Montenegro A Hiker's Guide" i Volkera Pachauera, člana savjeta Austrijskog udruženja za istraživanje fortifikacija, koji su govorili o austrijskim iskustvima na polju zaštite i valorizacije fortifikacija, nakon čega je uslijedilo izlaganje Ljubinke Vukanić, prostornog planera i urbaniste, koja je predstavila iskustva Nizozemske u ovoj oblasti.