HBL

Ivan Brkanović rođen je 27. prosinca 1906. u Škaljarima kod Kotora, kao jedno od šesnaestero djece u obitelji. U Kotoru završio osnovnu školu, a nakon osnovne škole izučavao je krojački zanat i bio učenik dopisne škole Vidović u Sarajevu. Sudjeluje u tamburaškom orkestru kulturno-umjetničkog društva Hrvatski sastanak,  pjeva u zboru stolnice, a od orguljaša patera Benvenuta Rodea i dirigenata Tripa Tomasa i Antuna Homena dobiva prvu sustavnu poduku iz osnova glazbe. S orgulja kotorske stolnice prvi puta sluša glazbu Johanna Sebastiana Bacha i sklada prva mala djela.

Stranice

Subscribe to RSS - HBL