Bez cukra molim – 6.4.

Emitirano: 
Subota, 06. travnja 2024.

Jesmo li pripiti doteturali do civilizacije.

 

 

Ova emisija je realizirana uz financijsku potporu Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava Crne Gore