Bez cukra molim – O kompozitoru A. Kopitoviću

Emitirano: 
Subota, 11. veljače 2023.

U današnjoj emisiji se prisjećamo bokeškog kompozitora Antuna  Kopitovića.

Ova emisija je realizirana uz financijsku potporu Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava Crne Gore