Bokobran sa Željkom Čorak

Emitirano: 
Srijeda, 17. siječnja 2018.

O djelima kipara Vanje Radauša u Boki kotorskoj

Istaknuta hrvatska povjesničarka umjetnosti, likovna kritičarka, književnica i prevoditeljica, akademkinja Željka Čorak u ovom Bokobranu govori o stvaralaštvu hrvatskog kipara Vanje Radauša i njegovim djelima u Boki kotorskoj. Niz je Radauševih skulptura na značajnim mjestima u Boki kotorskoj, a te su bokeljske skulpture povezane postavom sa sakralnim i javnim prostorima. Riječ je o bistama pred crkvom svetog Nikole u Perastu trojice istaknutih peraštanskih ličnosti: Matije Zmajevića, Marka Martinovića i Tripa Kokolje te o skulpturi svetog Jeremije u Bogorodičinoj crkvi na Prčanju i skulpturi Pietà u Riznici kotorske katedrale.

Željka Čorak odgovara na pitanja koja se tiču karakteristika Radauševa likovnog izraza te koje se od tih karakteristika ogledaju u spomenutim djelima u Boki kotorskoj. Odgovori i na druga pitanja potvrđuju širinu Radauševa pristupa u različitim načinima izražavanja (kiparstvo, crtež, fotografija, poezija…), stvaralačke okupacije i njegov odnos prema klasičnom i suvremenom. Na njegov ekspresionistički izraz utjecalo je proživljeno iskustvo Drugog svjetskog rata tijekom kojeg je ostvario brojne crteže na temelju kojih stvara kasnije skulpture. Godine 1961. u Umjetničkom paviljonu u Zagrebu održana je izložba Radauševa značajnog ciklusa skulptura obojenih sadri, koji je nazvan „Panopticum croaticum“. Željka Čorak ukazuje zašto je jedinstven.