Katarina Horvat-Levaj o Bogorodičinoj crkvi na Prčanju

Emitirano: 
Srijeda, 22. lipnja 2016.

U nastavku Bokobrana koji  tematizira vrijedan spomenik barokne arhitekture Boke kotorske – crkvu Rođenja Blažene Djevice Marije na Prčanju, gošća je istaknuta hrvatska istraživačica arhitekture baroka, Katarina Horvat-Levaj koja je zaposlena na Institutu za povijest umjetnosti u Zagrebu.

Prilikom jednoga posjeta Boki kotorskoj Katarina Horvat-Levaj imala je priliku obići Bogorodičinu crkvu na Prčanju. Iz svoje istraživačke vizure objašnjava za Bokobran ovaj »zadnji spomenik bokeljskog baroka zanimljiv i kao projekt i kao arhitektonsko ostvarenje«. Uz karakteristike arhitekture, približava i kontekst onovremene mletačke i bokeljske barokne arhitekture. Napose upućuje da je projektantu crkve Bernardinu Maccaruzzi ju uzor  bio nekadašnja venecijanska katedrala, San Pietro di Castello i kasnobarokne inovacije Giorgija Massarija.

Uz profesoricu Horvat-Levaj i za ovaj Bokobran govori pročelnik tiskovnoga ureda i ureda za kulturu i kulturna dobra Kotorske biskupije, župnik župe svete Ane u Đurićima, don Robert Tonsati. Ne zanemarujući kulturno-umjetnički značaj Bogorodičine crkve, Tonsati ipak ističe važnost njezine primarne svrhe zbog koje je građena, a to je liturgijska funkcija. Zaštita i valorizacija ove crkve trebali bi biti predmet šireg interesa ne samo Kotorske biskupije i Katoličke crkve nego i Crne Gore, i Europe.

 

Emisiju poslušajte u audiozapisu