O arheološkoj topografiji Boke kotorske – Marija Buzov u Bokobranu

Emitirano: 
Srijeda, 16. siječnja 2019.

Gošća ovog Bokobrana je arheologinja iz Zagreba, dr. sc. Marija Buzov koja je pratila istraživanja na lokalitetu Carine u Risnu (kao gošća na terenu 2006. - 2014.) nakon čega je imala izložbu u Galeriji solidarnosti (barokna palača Pima) u Kotoru na kojoj je predstavila fotografije s terena, važne zbog dokumentacijske svrhe.

U emisiji približava svoj pogled na arheološku topografiju Boke kotorske, na intenzivan kontinuitet življenja od pretpovijesti do danas, ukazuje na pretpovijesne lokalitete, značenje pojmova gradina, tumuli i mogile. Govori se o povijesnoj važnosti Risna, načinu na koji se istražuje i o drugim povezanim temama.

Emisiju poslušajte u audiozapisu u nastavku.

O ovoj temi čitajte više: Marija Buzov, Arheološka topografija Boke kotorske,  Kačić: zbornik Franjevačke provincije Presvetoga Otkupitelja, 41/ 43,  (2011.), str. 467 - 486 .