Kokotići u podne -23.4.

Emitirano: 
Nedjelja, 23. travnja 2023.

Zatvaranje poglavlja narodne pameti.

Ova emisija je realizirana uz financijsku potporu Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava Crne Gore