Ana – Marija Pasković o svojim umjetničkim djelima

Emitirano: 
Ponedjeljak, 09. siječnja 2017.

Ana – Marija Pasković je mlada umjetnica iz Tivta, koja je u prosincu u Galeriji ljetnikovca Buća u Tivtu imala prvu samostalnu  izložbu  slika „U plavoj ariji“.  Slikarica je  izložila 22 rada, tehnikom ulja na platnu. O stvaralaštvu umjetnice tada je  govorila  pjesnikinja i novinarka Dubravka Jovanović: „Kistom Tivćanke Ane - Marije Pasković kaplje vrijeme mora i kamena što ga fermavaju fasade starih primorskih kuća, ponti i parapeta, onih koji su još ostali u životu. Tamo đe Gospa spava, budni su valovi za nove plovidbe duha i gušta svih onih koji moraju kolurom, notom, perom u hodočašću ljepotama Boke kotorske. Čini mi se da Ana Marija moleći bdije da zaustavi taj bokun neba što je sišao u nas i taj komadić mora što u akorde vječne bokeške pjesme zrijeva. Kroz škura sopstvene duše ova mlada slikarka prostor i plavu ariju koju diše, sebi hoće da pokori, pa joj zavičaj u jedno oko staje, drugim se iznova rađa“.

Više o tome koliko je potrebno vremena da bi bila zadovoljna svojim slikama, o uzorima u slikarstvu i planovima za naredni period poslušajte u emisiji „U svjetlu kulture“.