Karike, Lode, Sveti Tripun

Emitirano: 
Petak, 24. siječnja 2014.

Prva spominjanja moći Sv. Tripuna vežu se uz kotorsku obitelj Andrea Saracenisa i njegovu suprugu Mariju, koji su otkupili moći Sv. Tripuna od Mlečana, te u Kotoru sagradili crkvu u njegovu čast.

Godine 1894. prilikom obnoviteljskih radova katedrale pronađena je jedna parapetna ploča s natpisom 13. siječnja 809., koja potvrđuje da Kotor već 1205. godina čuva moći Svetog Tripuna. Taj dan se slavi kao prijenos svečevih moći u Kotor i Karike, od talijanske riječi "inkarikare", koja znači zadužiti, jer na taj dan Bokeljska mornarica bira Malog admirala, koji izgovara "Lode"-pohvale svecu i zaštiniku grada. U Kotoru "Lode" izgovara Mali admiral od XVI. stoljeća, kada je Mornarica preuzela Vanjsku proslavu Sv. Tripuna.