Drugo lice grada: Dinara

Informativni medijski servis Kotor TV, u okviru serijala Drugo lice grada, objavljuje drugu epizodu pod imenom 'Dinara'.

Cilj serijala je ukazivanje na neuspješne privatizacije preduzeća koja su posjedovala najatraktivnije lokacije uz staro gradsko jezgro, kao i devastirane opštinske i prostore čijom bi se prenamjenom značajno doprinijelo turističkom i ostalom razvoju Kotora. 

U ovoj epizodi prikazujemo devastirani prostor nekadašnje fabrike namještaja i preduzeća za prodaju ležajeva 'Dinara'.

Ova lokacija nalazi se uz obalni put i udaljena je 750 metara od Starog grada.