Međunarodna konferencija 'RaDMI 2014' u Baru i Kotoru

Projekat 'Primjena i promocija koncepta održivog razvoja marine u Baru', čiji je nosilac kotorski Fakultet za pomorstvo, nastavlja se Specijalnim međunarodnim skupom 'RaDMI 2014', koji se, u Baru i Kotoru, održava 17. i 18. novembra.

Profesor Branislav Dragović, voditelj projekta, finansiranog na osnovu odluke Ministarstva nauke iz sredstava kredita Međunarodne banke za obnovu i razvoj, ističe kako je ovo dobra prilika da se čuje meritorna mišljenja koja treba da pomognu razvoj održivih luka i marina u Crnoj Gori.

Opširnije u prilogu.