Acazia i Sveti Tripun - Na današnji dan mletački trgovci donijeli moći Svetog Tripuna u Kotor

Time to read
1 minute
Read so far

Petak, 13. siječnja 2017. - 9:12

Na današnji dan 13.1.809. god. tj prije 1208 god mletački trgovci vraćajući se s istoka prema Veneciji, sa sobom su nosili moći sv. Tripuna. Prema legendi oluja ih je primorala da se sklone u zaljev Boke kotorske. Kako oluja danima nije prestajala nisu mogli nastaviti put za Veneciju. Kao što je poznato, za to je čuo kotorski plemić Andrea Saracenis, otkupio je moći i donio ih u Kotor, gdje je napravio martirij u kome ih je smjestio. Kasnije, 1166 god., napravljena je katedrala, čiju 850 obljetnicu smo prošle godine svečano proslavili.

Proučavajući tipove brodova koji su u tom periodu koristili Mlečani skoro je potpuno sigurno da su moći donesene jedrenjakom tipa Acazia. Tada su taj tip broda koristili Mlečani na dužim rutama kojima su plovili.

To se može zaključiti iz razloga što su nakon 9 godina, 31.1. 828 god., dva mletačka trgovca Bono da Malamocco i Rustico da Torcello otela na prevaru moći evanđeliste sv. Marka iz crkve njemu posvećene u Aleksandriji (Egipat), s isprikom da ih nose u jedno sigurnije mjesto, nakon što su grad osvojili Saraceni. Moći su zatim donešene u Veneciju jedrenjakom tipa acazia i položene u kapelu u novoj Duždevoj palači. Odmah nakon toga počela je gradnja prve Bazilike njemu posvećene, koja je dovršena 832 god.

U tom periodu početkom 9 st. se spominju brodovi tipa Acazia, čije ime potječe od grčke riječi „akis“-šiljak, a to je bio i naziv za jednu vrstu ženskih kućnih papuča. Ovi tipovi brodova su prikazani na nekim mozaicima u bazilici sv. Marka u Veneciji, i to u kapeli sv. Petra, sv. Klementa i Zena. Na mozaicima je prikazan život sv. Marka evanđeliste i prenošenje njegovih relikvija iz Aleksandrije u Veneciju. Detalj tog broda je vidljiv i na čuvenoj “Pala d’oro“ u istoj bazilici.

U početku su to bili dosta niski brodovi, zakrivljeni na pramcu sa jednim jarbolom i kvadratnim jedrom, a kasnije povećanjem nosivosti imali su tri jarbola razne deklinacije s latinskim jedrima, i koševima za osmatranje na jarbolima. Na krmi su imali dva kormila sa strane na kaštelu.

S navedenih mozaika i podataka iz muzeja u Korintu moguće je bilo rekonstruirati taj tip broda kojeg su koristili Mlečani početkom 9 stoljeća. Pretpostavlja se da su brodovi mogli biti dužine 23 m i širine 7,5 m.Visina od kobilice je bila cca 3,5 m, a srednji gaz pod punim teretom cca 1,5 m. Prednji jarbol je bio visok cca 11.85 m, a zadnji cca  10,6 m. Ove dimenzije su približno izračunate uzimajući srednju visinu ljudi tog vremena od cca 1,5-1,6 m.

Ovi podaci su uzeti iz knjige tipova brodova koje je u dugom periodu od 1376 godina koristila Venecija, a na osnovu njih je urađena i maketa broda kojeg vidimo na slici.