Karike — prijenos relikvija sv. Tripuna

Time to read
less than
1 minute
Read so far

Ponedjeljak, 11. siječnja 2016. - 9:38

Kotorska Crkva u sri­jedu, 13. siječ­nja slavi 1207 godina od pri­je­nosa relik­vija sve­toga Tripuna iz Carigrada u Kotor (karike).

Svečanu svetu misu, prema više­vje­kov­nom obi­čaju, slu­žit će (nas­lovni) opat opa­tije sv. Jurja, pera­ški žup­nik mons. Srećko Majić, u 18 sati u kotor­skoj kate­drali bazilici .