Planinarski križni put mladih Kotorske biskupije

Time to read
less than
1 minute
Read so far

Četvrtak, 25. veljače 2016. - 9:19

Tradicionalni pla­ni­nar­ski križni put mla­dih Kotorske bisku­pije odr­žat će se u subotu, 5. ožujka (marta). Pobožnost Križnog puta poči­nje u crkvi Rođenja Blažene Djevice Marije u Gornjoj Lastvi, te vodi pla­nin­skim dije­lom Vrmca do crkve Sv. Petra u Bogdašićima gdje će biti zavr­šna pos­taja i euha­ris­tij­sko slav­lje. Ova pobož­nost nami­je­njena je prvens­tveno mla­dima, ali i svima koji se osje­ćaju fizički i duhovno sprem­nima za malo napor­niji hod po pla­nin­skim sta­zama i koji žele na ovaj način — moli­tvom i pobož­nošću u pri­rodi, dub­lje doži­vjeti korizmu.