Reagiranje Gracije Abovića - Prvog majora Bokeljske mornarice Kotor

Time to read
1 minute
Read so far

Srijeda, 13. rujna 2023. - 8:49
Autor: 

Član sam Bokeljske mornarice od 1962. kada sam prvi put obukao uniformu, na poroslavi “Gospe Peraške”,  kojom prilikom smo veća grupa mornara iz D. Lastve,  brodom išli u Perast. Od toga datuma do danas sam, bez sumnje jedan od najaktivnijih mornara i funkcionera B.M.

Na Skupštini  2016. sam, zbog ovih zasluga , izabran za Prvog majora B.M.

Od tada nisam propustio ni jedan nastup Glavnog odreda ili odreda podružnice Tivat. Tim prilikama sam komandovao glavnim odredom ili zastupao (po pravilniku) Admirala i Vice Admirala kada nisu bili prisutni

Nažalost, od 09.09. o.g. nisam siguran dali sam zaista još uvijek oficir B.M. zbog toga što iz medija saznajem da je toga datuma održana nekakva Skupština u Kotoru, na kojoj nisam učestvovao, zbog toga što nisam bio pozvan, i pored Staturarne obaveze da, kao član Admiralata prisustvujem, svim sastancima Admiralata i Skupštini. Naravno, nisam htio da idem na to nepočinstvo, pa da me sa vrata izbace zatitari, koji su prvi put u dugoj istoriji BM angažovani da štite ovu organizaciju od njenih članova.

Takođe, treba naglasiti da toj takozvanoj Skupštini, nije prisustvovao niko iz Podružnica  H.Novi i Tivat, iako Statut predviđa učešće po 20 delegata iz ove dvije Podružnice i 20 delegata iz  takozvane Matice Kotor. Osim toga , sa pravom glasa, trebali su da učestvuju svi članovi UO i Admiralata. 

Čudi me da je na toj , takozvanoj Skupštini utvrđen kvorum od 33 delegata, ako je Skupštini moglo da prisustvuje najviše 20 delegata i nekoliko članova UO i Admiralata, što bi u tom slučaju značilo da Skupština nema kvorum .

Mislim da je lako ustanoviti da je ova , takozvana Skupština, po svim podacima koji su objavljeni u medijima bila nelegalna, dakle , nevažeća.

Pitam se, da li je može ova organizacija da se i u buduće zove Bokeljskom, ako ta organizacija izolira sve svoje dojučerašnje članove, osim dijela onih iz Kotora.

Molim sve  članove BM  i druge, da mi  pomognu u ovim dilemama.

Gracija Abović