Sveta ispovijed svake subote u katedrali sv. Tripuna u Kotoru

Time to read
less than
1 minute
Read so far

Srijeda, 10. veljače 2016. - 11:32

Uvažavajući želju Svetog oca Franje da u ovoj jubi­lar­noj Svetoj godini milo­srđa, „u ovom pogod­nom vre­menu u kojemu valja lije­čiti rane, u kojemu se ne smi­jemo umo­riti susre­tati one koji išče­kuju da vide i rukom dodirnu zna­kove Božje bli­zine, u kojemu svima — svima — valja ponu­diti put opro­šte­nja i pomi­re­nja" dos­tav­ljamo popis ter­mina i sve­će­nika koji će biti na ras­po­la­ga­nju za Svetu ispo­vi­jed svake subote, od 30. siječ­nja do 14. svib­nja tekuće godine, u kate­drali sv. Tripuna u Kotoru od 10 do 11 sati:


13. veljače – Don Srećko Majić
20. veljače – Don Filip Janjić
27. veljače – P. Josip Opat
05. ožujka – Don Ante Dragobratović
12. ožujka – Don Pavao Medač
19. ožujka – Fra Filip Karadža
02. trav­nja – Don Ivo Ćorić
09.travnja – P. Dario Novak
16. trav­nja – Don Robert Tonsati
23. trav­nja – Don Dejan Turza
30. trav­nja – Don Nikola Majić
07. svib­nja – Don Ivan Vargec
14. svib­nja – Mons. Ilija Janjić, biskup