Domovina u stihu Drage Štambuka

Time to read
1 minute
Read so far

Utorak, 22. svibnja 2018. - 9:13

U Društvu hrvatskih književnika, na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu, danas će se održati predstavljanje knjige "Theurgia", nove pjesničke zbirke spisatelja, diplomata, lingvista i pjesnika Drage Štambuka.

Iako sebe ne doživljava pjesnikom, već "poeziju smišlja kako bi preživio", Drago Štambukiza sebe ima zavidan umjetnički opus. Zbirka pjesama "Theurgia" posljednja je u nizu i nakon predstavljanja u nekoliko drugih hrvatskih gradova danas će promociju doživjeti u Društvu hrvatskih književnika u Zagrebu, s početkom u 12 sati.

Knjiga "Theurgia" dubinski je prožeta čežnjom za domovinom, dok žanrovski varira između pjesme u prozi i lirskoga dnevnika. Sastavljena je od četiri ciklusa, svaki ima točno osamdeset čestica, a svaka čestica pokriva približno jednak pravokutnik, kadar od trinaest do šesnaest redaka, tvoreći numeričku i geometrijsku pravilnost rasporeda građe.

Drago Štambuk rođen je 20. rujna 1950. u sačuvanom krilu spaljene obiteljske Palače Štambuk (Palazzo Stambucco) u Selcima na otoku Braču. Pučku školu pohađao je u rodnom mjestu i u Splitu, gdje je završio i gimnaziju. Medicinski fakultet završio je 1974. u Zagrebu, gdje je specijalizirao internu medicinu.

Od 1983. do konca 1994. živio je i radio u Londonu gdje se bavio znanstvenim i kliničkim istraživanjem bolesti jetre, eksperimentalnom terapijom kopnice (AIDS-a) i brigom za oboljele. Među najznačajnijima su mu rad na "HGP-30" cjepivu protiv sindroma stečene imunodeficijencije, a autor je i nekolicine medicinskih novotvorenica.

Osamostaljenjem Hrvatske, okreće se radu u diplomaciji. U osjetljivom razdoblju od 1991. do 1994., bio je prvi opunomoćeni diplomatski predstavnik Republike Hrvatske u Ujedinjenom Kraljevstvu. Od 1995. do 1998. veleposlanik je u Indiji i Šri Lanki, od 1998. do 2000. u Egiptu i većem broju arapskih zemalja, od 2005. do 2010. u Japanu i u Republici Koreji, a od 2011. u Brazilu, Kolumbiji i Venezueli.

Prve pjesme objavio je 1973. u splitskom časopisu "Vidik". Član je Hrvatskog liječničkog zbora, Društva hrvatskih književnika, General Medical Councila, engleskoga i hrvatskoga PEN-a, a od 2008. prvi je počasni doživotni član japanskoga PEN-a.