Objavljena knjiga Stjepana Damjanovića "Matica hrvatska od 1842. do 2017."

Time to read
1 minute
Read so far

Ponedjeljak, 09. srpnja 2018. - 11:42
Autor: 

Knjigu akademika Stjepana Damjanovića "Matica hrvatska od 1842. do 2017. Kalendar rada i djelovanja", koja kronološki bilježi događaje povezane s nastankom i djelovanjem te najstarije hrvatske nacionalne kulturne ustanove, objavila je u svojoj ediciji "Posebnih izdanja" Matica hrvatska.

Knjiga je, kako autor ističe, pokušaj da se kaže elementarno o djelovanju Matice hrvatske u proteklih 175 godina.

 "Želio sam ukratko predstaviti svaku od tih godina, birajući ono što mi se činilo zanimljivim i važnim i za što sam držao da bi moglo biti zanimljivo u prvom redu običnom članu Matice hrvatske", piše Damjanović i dodaje kako mu je izbor ograničen vlastitim znanjem i izvorima do kojih je mogao i znao doći.

 Naglašava kako je Matica utemeljena kao kulturna ustanova, pa je u prvom redu tako i djelovala za cijele svoje povijesti. Matica je, ističe, od svojih 175 godina gotovo 150 djelovala kao najvažnija kulturna ustanova naroda bez potpune državnosti, pa je kadšto u povijesti morala preuzimati i zadaće koje u redovnim prilikama kulturnim ustanovama ne pripadaju.

 Damjanović podsjeća kako je u suvremenoj i suverenoj državi Matica hrvatska objavila više knjiga i organizirala više kulturnih događanja nego u svojoj ukupnoj ranijoj povijesti.

 U knjizi "Matica hrvatska od 1842. do 2017. Kalendar rada i djelovanja" (354 str.) tekst je koncipiran tako da je svaka od 175 godina Matice hrvatske dobila određeni prostor. Znatniji prostor je posvećen prekretnim godinama, te onima u kojima je bilo više odsudnih događaja.

 Kratki opisi događaja, odabiri navoda iz tekstova i govora Matičinih autora te čelnika, popisi objavljenih knjiga i važnih kulturnih događaja u organizaciji Matice hrvatske tvore cjelovitost knjige o Matici hrvatskoj kroz prizmu akademika Stjepana Damjanovića.

 Akademik Damjanović rođen je Strizivojni 1946. godine. Po sruci je filolog, paleoslavist i paleokroatist. Bio je predsjednik Matice hrvatske (2014.-2018.) te redoviti profesor na zagrebačkome Filozofskom fakultetu. Objavio je više knjiga, među kojima i knjigu "Jezik hrvatskih glagoljaša".