Nova knjiga Željka Rutovića „Transfiguracija tijela“

Time to read
1 minute
Read so far

Utorak, 08. rujna 2020. - 11:57
Autor: 

U izdanju Centra za filozofiju medija iz Zagreba izašla je nova knjiga publiciste i kulturologa mr. Željka Rutovića, Transfiguracija tijela, koja, kako naglašava autor, problematizira ,,karakter socijalno-kulturoloških fenomena transfiguracije tijela kroz sociološke aspekte negativne paradigme fenomenologije konzumerizma, vrijednosne unificiranosti i medijskog spektakla“.

Rutović u širokom diskursu analize prikazivanja tijela, zasnovanom na pitanjima identiteta, roda, biopolitike, vizualne umjetnosti, medija, govori o ljudskom tijelu u kontekstu estetskih nazora, društvenih vrijednosti, kulturoloških i socijalnih normi konkretne epohe.

Vrijednost ove studije, kako naglašava recenzent knjige prof. dr. Ratko Božović ,,je u rijetkoj dosljednosti između onoga što je postavio sebi kao istraživački cilj i njegovog ostvarivanja“. Tako je ovaj autor u kontekstu sporne konzumentske globalizacije medija jasno prepoznao socijalno-kulturološki karakter transfiguracije tijela…

U relacijama vidljivog i čulnog svijeta, kao i odnosima između prirode, umjetnosti, medija, marketinga, društva i tehnološkog svijeta, autor otkriva višak neadekvatnih sredstava, koje potiskuju izvorno značenje tijela. U stvari, Željko Rutović, ukazuje na opasnost i sagriješenje u preoblikovanju čovjekovog tijela i argumentirano brani tijelo kao uporište čovjekove samosvijesti i njegovih najintimnijih doživljaja.

Prof. dr. Lidija Vujačić u svojoj recenziji ističe da ,,Knjiga Željka Rutovića ,,Transfiguracija tijela“ otvara brojna aktuelna pitanja o funkciji, strukturi i simbolici medijske, popularne, konzumerističke kulture, elaborirana, najprije kroz studije kulture, a sa posebnim akcentom na sociokulturno značenje tijela, odnosno na njegovo ,,iščitavanje“ kroz različite, posebno medijske, diskurse ikao zbirne oznake za, kako piše u Predgovoru rukopisa ,,za transdisciplinarna polja studiranja i istraživanja čulnosti, tjelesnosti, individualnosti, kao i socijalnih režima povezivanja“…

Željko Rutović, problematizirajući niz krupnih tema, najviše iz aktualne medijske kulture, direktno i indirektno vezanih za fenomenologiju ljudskog tijela, odnosno tjelesnog u savremenoj civilizaciji postavlja nekoliko delikatnih i istraživački krajnje inspirativnih pitanja…Željko Rutović tretira problem percepcije tijela u različitim, a ponajviše, opravdano, u medijskim diskursima, kao i u širem civilizacijskom smislu trenutne ,,nadmoći“ fizičkog nad duhovnim u datoj tehnologizovanoj, pa i ubrzanoj, narcističkoj kulturi XXI vijeka.“

Izvor: Radio Tivat