Telegraf.rs / FoNet

Četvrtak, 26. veljače 2015.

Agencija za kontrolu hrane Bosne i Hercegovine naložila je da se s tržišta povuku kukuruzne pahuljice – kornfleks njemačkog proizvođača, jer je kukuruz od kojeg su napravljene kontaminiran.
Agencija za bezbjednost hrane Bosne i Hercegovine je putem Sistema brzog uzbunjivanja za hranu primila hitno Obavestenje o sadržaju mikotoksina deoksinivalenola (DON) u žitaricama za doručak podrijetlom iz Njemačke. Proizvođač "C. Hahnemhle Werke GmbH" je utvrdio da je sirovi kukuruz od kog su proizvedene kukuruzne pahuljice, kontaminiran.

Stranice

Subscribe to RSS - Telegraf.rs / FoNet