Bez cukara molim – 20.04.

Emitirano: 
Subota, 20. travnja 2024.

Između I. Kanta i M. Miljanova.

 

 

Ova emisija je realizirana uz financijsku potporu Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava Crne Gore