Bez cukara molim - 2.3.2024.

Emitirano: 
Subota, 02. ožujka 2024.

Nije sjajno sve što sija. O svjetlosnom onečišćenju prirode.

 

 

Ova emisija je realizirana uz financijsku potporu Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava Crne Gore