Konture identiteta blažene Ozane Kotorske – Saša Brajović u Bokobranu

Emitirano: 
Srijeda, 24. travnja 2019.

U ovoj emisiji redovna profesorica povijesti umjetnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu dr. sc. Saša Brajović, približava konture identiteta kontinuirano štovane kotorske zaštitnice blažene Ozane. Uz općenit uvid u život blažene Ozane, u Bokobranu profesorica Brajović približava javni identitet koji je imala živeći u Kotoru (1493.–1565.), njezinu ulogu kao ujediniteljice, na čemu se zasniva Ozanin rodni identitet,... Govori i o tome, zašto je njezina vizija bila „eho vizualne kulture Kotora toga doba“ (vizija Mater misericordiae ili Majke od milosti) te ukazuje na niz drugih poticajnih pojedinosti. Bokobran je pretežno baziran na izvornom znanstvenom radu Saše Brajović Blažena Ozana Kotorska. Konture identiteta (2013.), ali i na radu akademika Radoslava Tomića Štovanje blažene Ozane Kotorke (2018.).

Za pripremu emisije korišten je studio Hrvatske katoličke mreže (HKM-a) u Zagrebu.