Slobodan Bobo Slovinić o svom likovnom stvaralaštvu

Emitirano: 
Četvrtak, 15. studenog 2018.

Današnji gost emisije „Tragom Hrvata Boke i događaja“ je slikar Slobodan Bobo Slovinić, a povod razgovora bila je nedavna izložba u muzeju Mimara u Zagrebu, gdje je predstavio dva ciklusa svojih slika „Le Corps“ i „Mediteranski horizonti“.

U periodu od gotovo 60 godina umjetničkog rada, Slobodan Bobo Slovinić je prošao kroz raznovrsne kreativne periode, koji su rezultirali u preko dvadeset konzistentnih ciklusnih cjelina. Među njima veoma karakteristično i važno mjesto zauzima ciklus "Le Corps" (francuski izraz koji označava tijelo). Drugi, također obiman opus je vezan za ambijentalne vrijednosti rodnog kraja i crnogorskog priobalja, "Mediteranski horizonti". Za zagrebačku izložbu, autor se opredijelio za te dvije kreativno-stvaralačke cjeline.

U središtu ciklusa "Le Corps", je ljudsko biće, obezličeno ljudsko stvorenje, naglašenog korpusa, bez konkretne fizionomije, da bi se potencirala njegova univerzalnost. To tijelo je dezinkarnirano i specifično strukturirano, prividno u formi homoidne muskulature i naglašene skeletne konstrukcije. Korpus je sputan, obavijen širokim fašama i vezan kordonima za tlo. Simbolički, to su ona ljudska ograničenja, koja čovjeka čine dostojnim življenja. Tijelo se propinje, želi se otrgnuti, lebdi u prostoru i strijemi ka nebeskim prostranstvima, ka slobodi.

Suštinu "Mediteranskih horizonata", čine makro i mikro primorski ambijenti, u kojima  dominiraju dramatične vertikalno-stjenovite i petrificirano-izuvijane strukture, u kontrastu s mirnom i horizontalnom morskom površinom. U rasponu od asocijativnog do poluapstraktnog, javljaju se brojni školjevi, seke, grote, ponte, prevlake, koji čine neizbrisivi dio autorove podsvijesti i genetskog koda. Karakterističan i veoma osoben likovni rukopis, povezuju oba opusa u kompatibilnu cjelinu.

 

Slobodan Slovinić rođen je 1943. godine u Budvi. Rano djetinjstvo proveo u Budvi i Kotoru. Srednje obrazovanje stekao na Cetinju i u Titogradu, maturirao je (1961.) u gimnaziji "Slobodan Škerović" u Podgorici. Diplomirao je (1966) na Akademiji za primijenjene umjetnosti u Beogradu, na odsjeku unutarnje arhitekture, u klasi profesora Đorđa Krekića. Bio je na studijskim putovanjima: Grčka, Njemačka, Francuska, Italija, Irak, SSSR, Španjolska. Prvi puta se predstavio (1961.) na grupnoj izložbi u Umjetničkom paviljonu u Podgorici. Za vrijeme studija izlaže s prijateljima u kafani "?" u Beogradu. Prvu samostalnu izložbu priredio je (1965) u Modernoj galeriji u Podgorici. Do sada je imao preko 50 samostalnih i više od 350 grupnih i kolektivnih izložbi u našoj zemlji i inozemstvu. 

 

Prvo priznanje, Zlatnu plaketu za slikarstvo, dobio je (1969.) na izložbi u kafani "?" u Beogradu. Dobitnik je mnogih drugih nagrada i priznanja, među kojima: Nagrada "Oslobođenja Titograda" za slikarstvo (1977.); Prva nagrada "Zimskog salona", Herceg Novi (1980.); Nagrada za slikarstvo "Grada Breseja", Francuska (1983.); Nagrada Fonda "Moša Pijade", na  XVIII. Likovnom salonu "13. Novembar, Cetinje (1984.); Prva nagrada salona "13. Novembar", Cetinje (1987.); "Počasna nagrada" za slikarstvo, Saveza francuskih umjetnika, Pariz (1988.); Nagrada za slikarstvo "Le Franc Bourgeois", Bresej (1989.); "Novembarska nagrada" za slikarstvo, Budva (1990.); "Trinaestojulska nagrada" Crne Gore (1990.); Plaketa "Beli anđeo" za slikarstvo, Prijepolje (1995.).

 

Istaknuti je kulturni stvaratelj Crne Gore od (2010.). Član je ULUCG-a i ULUPUCG-a od (1968.). Izabran (1978.) za sekretara Odbora za likovne umjetnosti CANU. Postao (1983.) član "Maison des Artistes" u Parizu. Jedan je od osnivača i član Crnogorske paneuropske unije. Sudjelovao je u radu više slikarskih kolonija. Kreirao je preko 400 projekata unutarnjeg uređenja prostora i brojne druge projekte, od kojih je većina realizirana. Bio je profesor na Arhitektonskom fakultetu u Podgorici. Autor je knjiga: "Pariski zapisi" (1996.); "Umjetničke zbirke Centra savremene umjetnosti Crne Gore" (2010.); "Ars Libris" (2013.). Povodom 60 godina stvaralačkog rada, u Narodnom muzeju na Cetinju, priređena je (2017.) retrospektivna izložba i objavljena monografija. U Modernoj galeriji u Podgorici, prezentiran je (2018.) izbor iz retrospekcije uz monografski katalog. Osim slikarstva i likovne kritike, bavi se enterijerom i dizajnom, živi i stvara u Podgorici i Budvi.