NAUTIČKO-TURISTIČKI VODIČ CRNOGORSKOG I DIJELA PRIOBALJA HRVATSKE

Time to read
1 minute
Read so far

Petak, 09. prosinca 2011. - 11:08
Autor: 

„Zajednička promocija i sigurnost nautičkog turizma u Dubrovačko-Neretvanskoj županiji i na Crnogorskom primorju", naziv je IPA projekta prekogranične suradnje Crne Gore i Hrvatske vrijednog 452 tisuća eura, a koji je započeo u sječnju ove godine. Partneri na njegovoj realizaciji su Hidrometeorološki zavod i Nacionalna turistička organizacija Crne Gore na naše, odnosno Hrvatski hidrografski institut iz Splita i Pomorski odjel Sveučilišta u Dubrovniku sa hrvatske strane.

Osnovni cilj projekta skraćeno nazvanog „Nautour" je unapredjenje turističkog, posebno nautičkog potencijalka dubrovačke regije i Crnogorskog primorja kroz zajedničku promociju kao jedinstsvene turističke cjeline sa bogatim kulturnim i prirodnim nasljedjem. U dosadašnjoj suradnji partnera iz Crne Gore i Hrvatske prikupljeni su i sistematizovani podaci o svim važnim prirodnim i kulturnim znamenitostima i tursitičkim uslugama u prekograničnom području, prikupljene i sistematizovane informacije od značaja za sigurnost plovidbe u akvatorijumu Dubrovačko-Neretvanske županije i Crnogorskog primorja, a Hrvatski hidrografski institut iz Splita pruža podršku kadrovskom jačanju Sektora za hidrografiju Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore.
Crnogorski hidrografi već su uradili i najveći dio planiranog posla na izradi novih hidrografskih premjera luka, marina i pristaništa kod nas, koji će sa podacima njihovih kolega iz Splita a koji se odnose na područje Dubrovnika i okoline, biti upareni u jedan jedinstveni Nautičko-turistički vodič crnogorskog i dijela priobalja Hrvatske. Taj vodič uskoro će biti publikovan u dvije varijante i to onoj prilagodjenoj mega-jahtama, odnosno drugoj za manje jahte i jedrilice. Već je osmišljeno i ukupno 15 različitih ruta za višednevna krstarenja mega-jahti, manjih jahti i jedrilica akvatorijem od Korčule i Hvara na sjeveru do Ade Bojane na jugu, a do kraja mjeseca sa radom će početi i i posebni web-sajt namijenjen nautičarima koji posjećuju Crnogorsko primorje i Dubrovačko-Neretvansku županiju.
Audio: Pomoćnik ravnatrelja HHIS Vinka Juric

Audio: Ravnatelj Hidro meteorološkog zavoda CG Luka Mitrovic

Audio: Ravntelj Hrvatskog hidrogrfskog instituta Split Zvonko Grzetic

Audio: Savjetnik u Upravi pomorske sigurnosti CG Bar Nexat Kapidani