ČAS PRIRODE U REZERVATU SOLILA

Time to read
2 minutes
Read so far

Utorak, 13. ožujka 2012. - 14:01
Autor: 

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom, u suradnji sa Zavodom za zaštitu prirode i Općinom Tivat danas su organizirali posjetu posebnom rezervatu prirode "Solila" u Tivtu u okviru koje su stručnjaci Zavoda za zaštitu prirode (ornitolozi i botaničari) održali Čas u prirodi namjenjen učenicima završnih razreda onovnih škola i učenicima srednjih škola iz Tivta, Kotora i Budve.
Brojnim učenicima, nastavnicima, zaineresiranim građanima, predstavnicima medija obratili su se Dragoljub Marković u ime Javnog preduzeća morsko dobro, Zlatko Bulić ravnatelj Zavoda za zaštitu prirode,Tatijana Jelić sekretar Sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine SO Tivat.

Predstavnici Morskog dobra upoznali su prisutne sa dosadašnjim aktivnostima na uređenju Solila, koje su se odvijale u dvije faze.
Prva faza uređenja obuhvatila je postavljanje ograde u dužini od lOOm, čime je djelimično ograđen prostor, i dvije kapije na putu kojim se prolazi kroz rezervat, radi sprečavanja daljeg deponovanja šuta i drugog otpadnog materijala u zaštićeni prostor. Postavljene su četiri informativne table da bi se posjetioci na licu mjesta mogli obavijestiti o granicama samog zaštićenog područja, razlozima stavljanja pod zaštitu, stepenu zaštite itd.
Uređenje i plato za osmatranje, sa kojeg se pruža kompletan pogled na Solila.
U okviru druge faze uređenjaizvršeno je čišćenje puteva i kosina nasipa od korovske vegetacije i ostalog otpada, u dužini od 1300m, čišćenje korita potoka od korovske vegetacije, mulja i otpada u dužini od 300m, kao i postavljanje montažnih prelaza preko mostova.
Nakon ovih radova uslijedilo je postavljanje 30m ograde, kapije, natpisa i informativne table. Kako bi se spriječio prolazak kamiona i vozila, iza kapije postavljeni su kameni blokovi, sa razmakom dovoljnim za prolazak pješaka.
Cilj ovih aktivnosti bio je da se, do imenovanja upravljača i donošenja Menadžment plana od strane Ministarstva uređenja prostora i zaštite životne sredine, shodno Zakonu o zaštiti prirode, preduzmu neophodne i hitne intervencije u ciljuzaštite ovog područja.
Podsjećamo daje Zavod za zaštitu prirode 2008. godine donio Rješenje o stavljanju pod zaštitu Tivatskih Solila kao posebnog (specijalnog) rezervata prirode, radi očuvanja rijetkih, prorijeđenih i ugroženih biljnih i životinjskih vrsta, prevashodno omitofaune i biljnih zajednica.
Tivatska Solila, iako neaktivna, zadržala su svojstva prirodnog staništa koje okuplja veliki broj vrsta flore i faune. Na području nekadašnje aktivne solane razvijena je ugrožena slatinska vegetacija, koja se smatra posebnom vrijednošću. Slatinsku vegetaciju i obilje hrane u bazenima najbolje su iskoristile ptice. Do danas je na Solilima registrovano 111 vrsta ptica, od 330, koje se redovno mogu vidjeti u Crnoj Gori. Činjenica da od 111 registrovanih vrsta ptica gotovo 109 uživa određeni vid zaštite govori o značaju Solila za očuvanje populacija, jer se ptice najbolje štite kroz zaštitu njihovih staništa. Tivatska Solila mogu pružiti optimum hrane i mira za zadržavanje tokom migracije i zimovanja mnogo većeg broja primjeraka u okviru registrovanih vrsta, posebno šljukarica Caradriformes. Na Solilima je registrovano 14 vrsta vodozemaca i gmizavaca koje su od IUCN-a (Međunarodna unija za zaštitu prirode) svrstane u grupu "ranjivih", od čega su tri ugrožene na globalnom nivou, i na ivici opstanka.
Treba napomenuti i to da su Solila Emerald stanište Bemske konvencije i Područje od međunarodnog značaja za boravak ptica u Crnoj Gori - IBA.
Na Solilma je bio i pisca, novinara iz New Yorka, Jonatan Francen koji trenutno piše članak za magazin National Geographic na temu „Migratorne ptice u Mediteranu": Jedna od tema koju istražuje je uticaj lova na ptice na Jadranskoj obali i Mediteranu.
"Ono što je ostavilo snažan utisak na mene je da kada su lovci prisutni nema uopšte ptica. A onda, s druge strane, kad imate makar najniži nivo zaštite, samo nekoliko ljudi koji prate stanje vide se hiljade ptica.
Ovo je izuzetno važan koridor za migratorne ptice. Posebno na proljeće kada se migratorne ptice vraćaju. Moraju da se ovdje odmore. Lokacija kao ova na Solilima je izuzetno važna jer ovdje ptice mogu da se odmore i nahrane nekoliko dana. Veoma je važno da se radi na zaštiti ptica" – kazao je Francen okupljenim novinarima.
Više možete pogledati na našim fotografijama.