DODJELA ORDENA NA CETINJU

Time to read
1 minute
Read so far

Ponedjeljak, 02. travnja 2012. - 12:50
Autor: 

Na prijedlog Nacionalne zajednice Crnogoraca Hrvatske, a uz potporu Zajednice Udruga dragovoljaca domovinskog rata Hrvatske i Bokeljske mornarice 809 Kotor, predsjednik Crne Gore Filip Vujanović je odlikovao Hrvatsko građansko društvo Crne Gore-Kotor i njegovog prvog predsjednika Tripa Schuberta ORDENOM CRNOGORSKE ZASTAVE III. REDA.
Predsjednik Vujanović uručiti će Orden dana 3.aprila u 11,30 sati u rezidenciji na Cetinju.
Rijetka su Društva u Crnoj Gori koja su za 10 godina svog rada postigla takve rezultate kakve je postiglo Hrvatski građansko društvo Crne Gore.

Formiranjem Društva 23. juna 2001. godine, postavljena su tri osnovna cilja:

  1. Očuvanje identiteta hrvatske populacije u Crnoj Gori
  2. Promocija i prezentacija kulturnog naslijeđa i obnova tradicijskih posebnosti
  3. Gradnja mostova povjerenja, suradnje i prijateljstva između Crne Gore i Republike Hrvatske

U prethodnom periodu sva tri osnovna cilja su u potpunosti ostvarena, te između mnogih aktivnosti izdvajaju se slijedeća:

  1. U cilju očuvanja jezika oformljena je dopunska nastava u Tivtu i Kotoru na hrvatskom jeziku. Štampa se glasilo Hrvata „Hrvatski glasnik" na književnom hrvatskom jeziku.
  2. Na planu promocije i prezentacije kulturnog naslijeđa i obnove tradicijskih posebnosti, realiziran je projekt „Bokeljska priča" u Zagrebu, Rijeci, Omišu, Dubrovniku, Podgorici i Padovi, postavljena je spomen bista na otoku gospe od Škrpjela najvećem bokeljskom pjesniku Franu Alfireviću, i spomen ploča poginulim bokeljskim pomorcima u bitci kod Lepanta 1571. godine, obnovljena je pučka manifestacija „Tripundansko veče", obnovljen mandolinski orkestar, štampan veliki broj knjiga i monografskih izdanja.
  3. Izgrađeni su mnogi mostovi povjerenja, suradnje i prijateljstva između Crne Gore i Republike Hrvatske. Organizirana su besplatna ljetovanja djece iz Crne Gore u Zagrebu, organizirana posjeta djece iz Crne Gore djeci iz Dubrovnika, povezan je grad Kotor sa mnogim gradovima i Županijama Hrvatske.

Zbog svih ovih i mnogih drugih aktivnosti, Društvo je dobilo nagradu Opštine Kotor „21 Novembar", a njegovi čelnici odlikovani od strane predsjednika Mesića i Josipovića.
URED HGD CG