GRADSKI TRGOVI I OTVORENI JAVNI PROSTORI KOTORA

Time to read
less than
1 minute
Read so far

Utorak, 03. srpnja 2012. - 11:40
Autor: 

Okrugli sto pod nazivom „Gradski trgovi i otvoreni javni prostori Kotora" održati će se u srijedu 4. srpnja 2012. godine u 13 sati u Gotičkoj sali Uprave za zaštitu kulturnih dobara – Područna jedinica Kotor (bivši Zavod za zaštitu spmenika kulture), palata Drago.
Cilj ovog okruglog stola je da se sagledaju ključna pitanja, problemi i moguća rješenja, vezano za planiranje, korišćenje i upravljanje prostora gradskih trgova i ostalih otvorenih javnih prostora u Kotoru, prije svega u Starom gradu.

Okrugli sto organizira nevladina organizacija EXPEDITIO u okviru projekta „Oživljavanje gradskih trgova u balkanskim gradovima". Ovaj projekat ima za cilj da doprinese oživljavanju gradskih trgova kao održivih javnih mjesta koja njeguju kulturni identitet i promovišu različitost kroz primjenu javnih politika i aktivno učešće zajednice. Projekat realiziraju u partnerstvu Co-PLAN i Polis Univerzitet iz Albanije, Koalicija za održivi razvoj iz Makedonije i EXPEDITIO. Donator projekta je Švajcarski kulturni program za Zapadni Balkan (SCP) u okviru programa „Projekti regionalne saradnje".
Do sada je u okviru projekta, na području Kotora, realizovano više aktivnosti:
• Istraživanje o gradskim trgovima u Kotoru, kroz anketiranje na terenu
• Arhitektonska istraživanja gradskih trgova (još uvjek u fazi izrade)
• Arhitektonska radionica u periodu avgust-septembar 2011. godine
Na okruglom stolu će biti kratko predstavljeni rezultati Istraživanja o gradskim trgovima u Kotoru, kao i ključne teme sagledane kroz arhitektonska istraživanja i radionicu.
//Expeditio//