FRANJEVCI U BOKI

Time to read
less than
1 minute
Read so far

Petak, 26. listopada 2012. - 23:15
Autor: 

U sklopu nastavka održavanja II. Dana bokeljskih svetaca i blaženika juče je u crkvi Sv. Eustahija u Dobroti održana Sveta misa, nakon koje je don Dejan Turza održao predavanje o Franjevačkom redu koji je prisutan na prostoru Boke preko 800 godina, kao i o Sv. Leopoldu Bogdanu Mandiću čijem redu je pripadao.
„Najstariji franjevački samostan u Boki Kotorskoj izgrađen je 1478.godine na Gurdiću. Za cijelo vrijeme djelovanja ovog reda u Boki osnovano je 16 franjevačkih postaja, hospicija i samostana, od Herceg Novog do Budve. Franjevački samostani su u Boki širili vjeru, prosvjetu i kulturu, što se vidi u otvaranju samostanskih škola, biblioteka kao i u arhivima koji se čuvaju u crkvama. Bokeljski samostani su poznati, a posebno u Kotoru, po umjetninama i umjetničkim slikama. Među franjevcima bilo je istaknutih teologa, prosvjetitelja, naučnika, ljekara, propovjednika, slikara, graditelja i graditelja orgulja. U XVIII. stoljeću u peraškom franjevačkom samostanu osnovana škola za pomorce a ista škola postojala je i na Prčanju." kazao je don Dejan Turza.

Među istaknutijim franjevcima u Kotoru su bili Adam Kotoranin- misionar i kotorski biskup, Paparosa Dionisije poznati teolog, Petar Popović, Marcela Bonaventura, Grgur, Marin apostolski misionar, fra Vito poznati graditelj manastira Visoki Dečani...
Nekada je u Kotoru bilo po nekim podacima 87. franjevaca danas samo jedan.
Nakon predavanja održan je koncert ozbiljne glazbe uz klavirsku pranju profesorice Andre Orlando nastupile su mezzo sopran Milica Lalošević i sopran Nada Baldić.