SURADNJA LUKE KOTOR I MORNARICE CG

Time to read
less than
1 minute
Read so far

Srijeda, 28. studenog 2012. - 14:27
Autor: 

Na današnjem sastanku koji je održan u poslovnim prostorijama AD "Luke Kotor" postignut je dogovor o potpisivanju ugovora o suradnji između Luke Kotor i Ministarstva odbrane Crne Gore, prema kojem bi se brodovi Mornarice VCG "Polycat" i ČM 33 ubuduće koristili u svrhu pilotaže i asistencije u privezu brodova .
Brodovi bi bili na raspolaganju Općini Kotor i Turističkoj Organizaciji općine Kotor u reprezentativne i turističko-promotivne svrhe.

Osim dogovora o budućem korištenju ova dva plovila, izražena je obostrana zainteresiranost za veći stepen međusobne suradnje Luke Kotor i Mornarice Crne Gore.