INTERNETOM KONTROLIRATI KUDA SE VOZE SLUŽBENI AUTOMOBILI

Time to read
1 minute
Read so far

Srijeda, 12. prosinca 2012. - 0:30
Autor: 

Sedam interesantnih ideja koje su ušle u uži izbor za kandidovanje na sledećem „Hakaton Montenbegru" rezultat je jučerašnjeg sastanka sa Tivćanima, aktivista Gradjanske alijanse i Centra za gradjansko obrazovanje iz Podgorice i ulcinjske Nvo „Mogul", koje u saradnjisa UNDP-om , u Crnoj Gori sprovode projekat „Otvorene ideje".
„U šesnaest crnogorskih gradova formirane su fokus-grupe vidjenijih ljudi koji žele dobro svojoj zajednici. Oni evidentiraju probleme sa kojima se suočavaju gradjani i predlažu način njihovog riješavanja i to elektronskim putem. Cilj nam je da se olakša i unapredi život gradjana u zajednici i naprave održiva i primjenljiva e-riješenja za njihove probleme."- kazao je aktivista Gradjanske alijanse, novinar Darko- Skočko Ivanović dodajući da se čitava akcija sprovodi pod motom „Koristimo svijet interneta da promijenimo svijet oko nas".

Najbolje tri ideje koje se budu izdiferencirale nakon sprovodjenja cijelog postupka po gradovima, dobiće grantove UNDP-a u iznosu od par tisuća dolara kako bi se i realizovale i zaživjele u praksi.
Okupljeni Tivćani, medju kojima su bili činovnici lokalne uprave, predstavnici NVO sektora i medija, juče su kandidirali niz zanimljivih ideja od kojih je u uži izbor ušlo njih sedam. Medju njima su ideja za formiranje lokalne online open source platforme za peticije gradjana, pitanja i odgovore nadležnih u lokalnoj upravi i praćenje dalje sudbine gradanskih inicijativa, ideja formiranja e-platforme volonterskog centra, elektronskog turističko-informativnog-socijalnog punkta „Base Bok Bay", online Agencije za razvoj Boke, te projekat instaliranja elektronskih čvorišta sa interaktivnim monitorima na više lokacija u Tivtu, preko kojih bi gradjani i turisti mogli da se informišu i zatraže sve što im treba od lokalne uprave i lokalnih javnih preduzeća i ustanova.
Kandidovan je i projekat „Služimo narodu" izrade internte-platforme za obaveznu razmjenu informacija po službenoj dužnost izmedju državnih organa, na isti način na koji su već uvezani različiti segmenti državne uprave koji vode evidenciju o tome plaćaju li gradjani novčane prekršajne kazne. Po istom osnovu, sudovi, bolnice, MUP, katastar i ostali bi bili uvezani i jedni druge po službenoj dužnosti obavještavali o svim relevantnim promjenama životnog, imovinskog i drugog statusa gradjana, bez potrebe da ovi obijaju šaltere svake od tih ustanova ponaosob, a gradjani bi samo morali platiti administrativne takse za usluge koje bi državni organi radili po automatizmu i službenoj dužnosti.
„Vidji dje voziš.me" naziv je projekta izrade internet portala koji bi gradjanima omogućavao da u svakom trenutku, preko GPS trackinga, vide gdje se i u koje vrijeme voze službeni automobili, u cijelu spriječavanje zloupotrebe tih državnih resusa.
Siniša Luković