PREDSTAVLJEN PROJEKAT IZRADE PELJARA CRNOGORSKE OBALE

Time to read
2 minutes
Read so far

Subota, 23. veljače 2013. - 1:23
Autor: 

Sektor za hidrografiju (SHO) zavoda za hidrologiju, meteorologiju i seizmologiju Crne Gore (ZHMS) predstavio je juče u Tivtu projekat izrade novog Peljara crnogorske obale Jadranskog mora. Prezentaciji održanoj u Porto Montenegro Yacht Club-u, prisustvovali su predstavnici Ministarstva pomorstva i saobraćaja, Lučke uprave Crne Gore, Uprave pomorske sigurnosti, lučkih kapetanija Kotor i Bar i luka iz ta dva grada, te brojni predstavnici pomorske privrede i nautičkog turizma.
Pozdravljajući okupljenje, direktor ZHMS Crne Gore mr Luka Mitrović naglasio je da je izrada peljara neophodna kako bi se do kraja iskoristili svi veliki potencijali koje Crna Gora ima u pomorstvu, posebno u nautičkom turizmu, kao i da se unapredi sigurnost plovidbe našim teritorijalnim i unutrašnjim morskim vodama.

„Učinili smo velki napor da hidrografsku službu u Crnoj Gori koja je prije nekoliko godina bila dovedena praktično do gašenja, ponovno osposobimo i vratimo na pravi put u okviru ZHMS, a što je rezultiralo sa novom generacijom pomorskih karata i planova luka i pristaništa na našoj obali, ažuriranjem stanja u kartografiji i hidrografskim premjerima i izdavanjem nautičkih publikacija koje su neophodne za sigurnu plovidbu našim morem. Posljednja i glavna u nizu tih publikacija, a koja nam već duže vrijeme nedostaje je Peljar – pubikacija koja je uz pomorsku kartu, osnovno sredstvo kojim se navigatori služe u pripremi i sprovodjenju plovidbe."- kazao je Mitrović.
Detaljno objašnjavajući postavke budućeg Peljara koji je svojevrsni detaljni vodič za plovidbu određenim akvatorijem sa svim neophodnim navigacijskim, okeanografskim, hidrografskim, meteorološkim, geografskim i pravnim podacima, savjetnik u SHO mr Dušan Slavnić je podvukao da je shodno medjunarodnoj SOLAS konvenciji o bezbjednosti ljudskih života na moru, svaka država potpisnica te konvencije što je i Crna Gora, dužna da pripremi i objavi Peljar za svoj akvatorijum. Način na koji ta publikacija treba da izgleda i što sve sadrži, detaljno propisuju tehničke rezlucije Medjunarodne hidrografske organizacije IHO.
Slavnić je naglasio da je u proteklih par godina napravljeno čak 18 novih premjra i karti-planova gotovo svih luka, marina i pristaništa na Crnogorskom primorju, a ti će podaci biti inkorporirani u novi Peljar koji bi trebalo da bude objavljen na ljeto. Prema prvim procjenama, izrada ove publikacije koja će imati oko 200 strana i biti štampana u tisuću primjeraka na našem i engleskom jeziku, koštaće 30 tisuća eura. Pored ZHMS, u finasiranju izrade Peljara učestvovaće i drugi državni organi, ali i pomorska privreda, od kojih su neki juče, poput predstavnika luka Bar i Kotor, odnosno tivatske marine Porto Montenegro, obećali i konkretnu finansijsku podršku izradi te publikacije. ZHMS i ostali uključeni partneri, formiraće poseban redakcioni odbor za izradu peljara.
Naglašena je i potreba da se ta publikacija, zajedno sa ostalim pomorskim kartama, nautičkim godišnjakom i popisom svjetala crnogorske obale Jadrana, što prije nađe u maloprodajnim objektima u našim marinama, odnosno da se svi strani veći strani brodovi koji ulaze u naše vode, zakonski obavežu da koriste nautičke karte i publikacije našeg SHO, kao što je to već slučaj u Hravtskoj koja insistira na primjeni karti i publikacija koje izdaje splistki Hidrografski institut.
Siniša Luković