DIGITALIZACIJA ARHIVSKE GRAĐE U KOTORU

Time to read
1 minute
Read so far

Petak, 05. travnja 2013. - 16:32
Autor: 

Nevladine organizacije iz Kotora Centar za njegovanje i prezentaciju dokumentarnog nasljeđa Kotora – „Notar" i Zajednica Italijana Crne Gore – Kotor, obezbjedili su sredstva od Regije Veneto za projekat pod nazivom „Digitalizacija svežnjeva arhivskog fonda 'Spisi vanrednog providura za Kotor i Albaniju i nadintendanta za Herceg-Novi' i publikovanje na web".
Digitalizacija jednog dijela arhivske građe u Državnom arhivu CG – „Istorijskom arhivu Kotor" je u završnoj fazi, stručnjaci iz Italije, firma „M.I.D.A. Informatica" iz grada Bergama skenerom i drugom opremom tokom ove i naredne sedmice vrše skeniranje arhivske građe i elektronsku obradu.

Arhivska građa koja se alizuje je pohranjena u Državnom arhivu CG – „Odsjeku Istorijski arhiv Kotor". Radi se o vrlo vrijednom i značajnom arhivskom fondu koji je stvaran tokom Mletačke uprave u Kotoru i Boki kotorskoj, iz perioda od 1684. do 1797. godine i koji je na žalost u vrlo lošem fizičkom stanju.
Projekat je započet 2010. godine i realizuje se kroz dvije faze shodno odobrenim sredstvima donatora (Modul 2010. i Modul 2011.). Upravo je u toku završetak Druge faze ovog projekta.
Nakon završetka biće dopunjen web portal Državnog arhiva CG-Istorijskog arhiva Kotor, pod nazivom „Archivum" koji je urađen tokom Prve faze Projekta. Na Portalu moguće je dobiti sve podatke o arhivskom fondu kotorskih providura uporedo na italijanskom i na crnogorskom jeziku. Krajnji izgled ovaj portal će dobiti do kraja travnja mjeseca ove godine, kada će biti moguće pregledati on line oko 22.000 dokumenata u vrlo visokoj rezoluciji.
Značaj ovog projekta je višestruka. Na prvom mjestu značajno je da će oko 22.000 vrlo oštećenih i starih dokumenata biti efikasnije čuvani izuzećem iz svakodnevne upotrebe originala, odnosno isključivo korišćenjem digitalnih kopija ubuduće.
Uz to, ova arhivska građa biće dostupna istraživačima iz čitavog svijeta putem web portala, što je od posebnog značaja kako bi stručna i znanstvena javnost bila upoznata da Kotor i Crna Gora posjeduju vrijednu arhivsku građu koja sadrži vrlo važne dopunske podatke o vjekovnim dešavanjima na granici Mletačke republike, Otomanske imperije i Crne Gore, tj. na granici hrišćanskog i islamskog svjeta u vrlo turbulentnom istorijskom periodu svjetske istorije.
Ako se uzme u obzir da je u proteklih 63 godine od osnivanja prvog arhiva u Crnoj Gori (Državnog arhiva u Kotoru), urađena restauracija i konzervacija samo 10% dokumenata ovog fonda, ne treba posebno objašnjavati koliko Crna Gora dobija ovim projektom na planu spašavanja svoje kulturne baštine.
Regija Veneto je iz svojih fondova namjenjenih za brigu o kulturnom nasljeđu koje je stvarano u raznim djelovima svijeta tokom uprave Mletačke republike, izdvojila kroz dvije faze Projekta ukupno 35.000 €.
Pokretač i nosilac Projekta je Centar za njegovanje i prezentaciju dokumentarnog nasljeđa - „Notar" Kotor, uz logističku podršku Zajednice Italijana Crne Gore – Kotor.
Snežana Pejović, predsjednica organizacije „Notar" - Kotor