MAĐ TRADICIJA PERASTA

Time to read
1 minute
Read so far

Srijeda, 01. svibnja 2013. - 10:54
Autor: 

„Prvog maja kroz Boku na pontama mandraća postavili bi se velike grane okićene sa komadićima robe raznih boja, a u 5 sati ujutro glazba bi svirala-okolo grada. To je bio običaj jer je to bio početak dobrog doba.“
R. Fiorelli /Arh. Brajk.V (Kotor),37.
Mađ je stari običaj kićenja stabla mladog hrasta kao znak veselja radi početka najljepšeg proljetnog mjeseca, a znači i nadu u bolje, održan je i ove godine u jutarnjim satima 1.svibnja u Perastu.

Običaj je da posljednji mladoženja bere stablo hrasta i postavi ga na centralni trg ispred crkve Svetog Nikole u Perastu.
Stablo  mladi okite flašicama mlijeka i vina i suhim koromanima i raznobojnim trakicama koje simboliziraju napredak. Prema običaju stablo uz zvuke tamburica podiže posljednji oženjen u Perastu, ove godine je to bio Savo Jovanović pred poslednji ženik jer poslednji Igor Lazarević nije u Perastu. Poslije toga građani obilazi grad uz zvuke tamburica nakon čega se ide u kafanu na bijelu kafu sa suvim kolačima.
Malo je dokumentacije koja obrađuje ovaj običaj. Jedan od rijetkih je dokument kojim se opat – nadžupnik don Ante Rosa ispred Općinskog-nadžupnog ureda u Perastu obraća Kraljevskom srezkom načelstvu u Kotoru 27.travnja 1930. u kome se kaže -
Slavnom,
Kr. Srezkom Načelstvu u Kotoru
Prastari je običaj u Perastu, da omladina svake godine na 1. maja proslavi početak mjeseca Bl.Gospi posvećena.
Toga dana nakiti se pred crkvom hrastova grana uz pucnjavu iz pušaka, iza toga omladina sluša sv. misu, iza koje imaju zajednički zajutrak, na koji može, da pristupi svaki gradjanin.
Proslava svršava pjevanjem uobičajnih narodnih pjesama. Mlijeko za zajutrak u dužnosti su da nose svih mješćani, koji imaju stoke.
Pišući došao je do znanja, da je ove godine zabranjena svaka radnička proslava 1.maja.
Pošto gore spomenuta omladinska proslava nema nikakove veze ni odnosa sa nikakovom radničkom proslavom dana l.maja koja u obće u Perastu nije bila nit je u običaju te radnici kao takovi ne učestvuju, molim se taj Slav. Kr. Naslov, da bi i ove godine mogla ne smetano obaviti rečena omladinska proslava da se ne prekine starodrevni narodni običaj.
O riješenju moli se da bi taj Kr. Naslov obavijestio mjestnu žandarmerijsku postaju.
Opat – Nadžupnik
Don Ante Rosa
Društvo prijatelja Perasta je običaj Mađa ponovo pokrenulo i oživilo tako da mnogi zaljubljenici u Perast 1. svibnja rano ujutro dolaze na taj obred.
Prema postojećim pisanim dokumentima na dan 14. svibnja mađ je skidao i odnosio poslužnik Općine Perast, jer je to bilo njegovo uobičajeno pravo.
Više o Mađu i Društvu prijatelja grada Perasta sa Marijom Miljom Radulović u našoj emisiji „Bokobran“ petak 3.svibnja u 13 sati.
Jasna Stijović

Audio: Prof. dr. Marija Milja Radulović