"UNAPREĐENJE POTENCIJALA UNESCO-VIH PODRUČJA NA JADRANU"

Time to read
1 minute
Read so far

Ponedjeljak, 20. svibnja 2013. - 13:26
Autor: 

U toku je implementacija projekta „Unapređenje potencijala UNESCO-vih područja na Jadranu", u kome je Centar za konzervaciju i arheologiju Crne Gore jedan od partnera.
Skraćenica za projekat je ЕХ.РО AUS( EXtension of POtentiality of Adriatic Unesco Sites).
Projekat ЕХ.РО AUS realizira se sa partnerskim organizacijama, kroz IPA Jadranski program prekogranične suradnje u sklopu prioriteta Upravljanja prirodnim i kulturnim resursima i prevencija prirodnih i tehnoloških rizika.

Projekat je započet 30. rujna 2012. godine i traje do kolovoza 2015. godine ( ukupno, 36 mjeseci).
Budžet previđen za realizaciju projektnih aktivnosti u Crnoj Gori iznosi 159.206,40 €.
Vodeći partner u projektu je Grad Dubrovnik, Hrvatska, dok su ostali partneri:

  • Grad Split, Hrvatska
  • Istarska županija, Hrvatska
  • Provincija Ferara, Italija
  • Opština Ravena - Gradski umjetnički muzej, Italija
  • Opština Alberobelo, Italija * Fondacija Aquileia, Italija
  • Univerzitet Primorska, Naučni i istraživački centar, Slovenija
  • Centar za konzervaciju i arheologiju Crne Gore, Crna Gora
  • Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika, Bosna i Hercegovina
  • Kancelarija za administraciju i koordinaciju Butrinta, Albanija
  • Opština Krf, Grčka

Opšti cilj projekta ЕХ.РО AUS je uspostavljanje mreže suradnje između UNESCO-vih područja na jadranskoj obali (uključujući neka izuzetna područja koji nastoje na ostvare ovaj status), kako bi se izradila zajednička dugoročna strategije za održivo upravljanje i valorizaciju UNESCO-vih područja, zasnovana na visokom stepenu inovacija u oblasti upravljanja, upotrebe tehnologije, zaštite životne sredine i energetske efikasnosti.
Da bi se to realiziralo kroz projekat će se unapređivati, u prekograničnom kontekstu, visokokvalitetna tehnička i upravljačka znanja i prenositi različitim akterima iz javnog i privatnog sektora uključenim u projekat.
Specifični ciljevi projekta ЕХ.РО AUS su:
- Prekogranični razvoj koncepata i instrumenata za održivo upravljanje UNESCO-vim područjima, koristeći manadžement plan za UNESCO-va područja kao okvir pro-aktivne strategije za valorizaciju i ekonomski razvoja područja, tj. koristeći menadžment plan kao ključnu komponentu procesa prostornog i teritorijalnog planiranja, a ne kao njegov sekundarni ili spoljašnji elemenat;
- Prekogranično unapređenje znanja, tehnika i tehnološke podrške, kroz razmjenu iskustava o najboljim praksama i tehnikama posebno vezanim za digitalnu katalogizaciju arhitektonskih elemenata i mozaika, kao i restauraciju suvozida
- Sprovođenje inovativnih pilot aktivnosti na teritorijama partnerskih organizacija, u
skladu sa karakteristikama i prioritetnim potrebama svakog područja (konzervacija, valorizacija, tehnološke inovacije, naročito u oblasti upotrebe energije, itd.), koje se mogu prenijeti i na šira područja;
-Zajednička valorizacija UNESCO-vih područja na jadranskoj obali, kao opšta, tako i pojedinačna tematska valorizacija specifičnih segmenata, kao što su mozaici, suvozidi, itd. kako bi se unaprijedio kulturni turizam.