DISKUSIJA O PROLASKU BRODOVA OKO PERAŠKIH ŠKOLJA

Time to read
1 minute
Read so far

Ponedjeljak, 03. lipnja 2013. - 12:59
Autor: 

"Diskusija o režimu prolaska putničkih brodova oko peraških školja biće organizirana u srijedu 5.lipnja u palači Bujović (muzej) u Perastu sa početkom u 18 sati.
Organizatori rasprave su Javna ustanova Muzeji Kotor-Muzej grada Perasta, Društvo prijatelja grada Perasta i Mjesna zajednica Perast.

Lučka kapetanija Kotor lani je, nedugo nakon nasukanja i potonuća italijanskog kruzera „Costa Concordia" na ostrvu Điljo, potpuno nekritički, navodno iz bezbjedonosnih razloga, uvela zabranu za sve putničke brodove koji uplovljavaju u Boku, da prilikom prolaska ispred Perasta, naprave krug oko ostrva Gospa od Škrpjela i Svetog Juraja. Taj manevar, uz medjusobno pozdravljanje broda i peraških crkava zvucima brodske sirene i crkvenih zvona uz mahanje mještana brodu bijelim lenculima sa prozora peraških palata, bio je jedinstvena atrakcija tog tipa na Mediteranu koju su putnici i posade velikih putničkih brodova mogli doživjeti samo u Boki.
Lučka kapetanija je lani nakon nesreće „Coste Concordie" u Italiji zabranila ovaj izuzetno atraktivni manevar brodova u Boki koji ima i veliku simboliku jer je dio višestoljećne tradicije u kojoj su brodovi uvijek na sličan način pozdravljali drevno svetilište bokeških pomoraca – otok i crkvu Gospe od Škrpjela pred Perastom.
Ministar saobraćaja i pomorstva Ivan Brajović kazao je još 2.svibnja da će to ministarstvo „u narednom periodu" odlučiti hoće ili ili ne ukinuti ili modifikovati zabranu putničkim brodovima da prave krug oko peraških ostrva.
„Ozbiljno razmišljamo o tome. Znate da je tu bilo odredjenih primjedbi da takav okret brodova oko ostrva, utiče na stabilnost temelja ostrva. Ako vam neko od inspektora Lučke kapetanije to kaže, onda ne možete uopšte da to prenebregnete."- kazao je tada ministar saobraćaja i pomorstav Ivan Brajović.
On je na pitanje zašto se njegovo ministarstvo već dva mjeseca ne izjašnjava o zajtjevu Udruženja pilota Luke Kotor i samog preduzeća „Luka Kotor" da se ponovno dozvoli okret kruzerima oko peraških otoka i uvede samo ograničenje u meteo-uslovima (pri jakom vjetru i smanjenoj vidljivosti) za obavljanje tog manevra za brodove duže od 50 metara, kazao da se „još razmišlja o tome".
(Radio Dux 2.svibnja 2013).