OPĆINA TIVAT - BRENDIRAĆE GRAD ?

Time to read
1 minute
Read so far

Petak, 19. srpnja 2013. - 16:30
Autor: 

Administracija gradonačelnika Tivta Dragana Kankaraša kandidirala je za narednu sjednicu lokalnog parlamenta koja će se održati 25.srpnja, predlog Odluke o učešću Općine Tivat u osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću „ Brend New Tivat" D.O.O.
"Zadatak novoosnovanog preduzeća je da kreira prepoznatljivi brend Tivta kao općine u sklopu strategije održivog razvoja grada, koji će se bazirati na dosadašnjem razvoju grada, bogatom kulturno povjesnom nasljeđu, sadašnjem investicionom zamahu i potencijalima Općine, da ga implementira, dograđuje i da vrši evaulaciju njegove realizacije koji je kontinuiran posao."- stoji u predlogu o kome će se izjašnjavati odbornici. Prema namjeri gradskih čelnika, Općina Tivat će firmu "Brend New Tivat" osnovati u partnerstvu sa preduzećem "Aster Communications" iz Tivta.

U Centralnom registru Privrednog suda Crne Gore medjutim, nema podataka o firmi "Aster Communications", dok u odluci koju Kankaraš predlaže lokalnom parlamentu, stoji samo podatak da je sjediše te firme na adresi Ulica Druge dalmatinske u Tivtu. U predlogu odluke o osnivanju firme "Brend New Tivat" medjutim, nema podataka o osnivačima firme sa kojima bi Općina trebala ući u taj projekat, niti o procentualnom udjelu koji bi lokalna uprava imala u novoj zajedničkoj kompaniji, kao ni objašnjenja zašto se u taj posao ulazi upravo sa firmom "Aster Communications".
"Kao suosnivač Općina Tivat će obezbijediti poslovnu prostoriju za potrebe društva i početni( osnivački ) ulog u iznosu od 7.000 eura. Ovlašćuje se predsjednik Općine Tivat Dragan Kankaraš, da u ime općine kao suosnivača potpiše ugovor o osnivanju DOO, kojim se regulisati međusobna prava i obaveze suosnivača ."- stoji u predlogu Odluke o učešću Općine Tivat u odsnivanju d.o.o. "Brend New Tivat". Ovaj materijal ne prati bilo kakvo detaljno obrazloženje što je zapravo poenta odluke o "brendiranju Tivta" te kako će se namjere lokalne uprave u tom pravcu, poklopiti sa već osmišljenim I veoma skupim brending strategijama velikih investitora i njihovih projekata na području Tivta – Porto Montenegra., Luštice Bay-a, Boke Golf itd.
Nezvanično se pominje da će "brendiranje Tivta" koštati preko million eura te da se očekuje od velikih investitora prisutnih u ovom gradu da finansijski podrže ovu inicijativu administracije gradonačelnika Kankaraša.
S. Luković