BOKELJSKA NOĆ- KULTURNO DOBRO NACIONALNOG ZNAČAJA

Time to read
3 minutes
Read so far

Četvrtak, 25. srpnja 2013. - 10:27
Autor: 

Uprava za zaštitu kulturnih dobara je 3.srpnja ove godine donijela rješenje kojim se tradicionalno-kulturnoj manifestaciji takmičarskog karaktera Bokeljskoj noći utvrđuje status nematerijalnog kulturnog dobra od nacionalnog značaja.
Uprava za zaštitu kulturnih dobara je formirala stručno tijelo za izradu elaborata o utvrđivanju kulturne vrijednosti nematerijalnog dobra Bokeljske noći.

U obrazloženju se navodi da su nosioci (čuvari), organizatori Bokeljske noći JU Kulturni centar „Nikola Đurković" Kotor, Turistička organizacija Kotora, Opština Kotor, lokalno stanovništvo uz podršku Gradske muzike i Udruženja za kotorske svečanosti NVO „Fešta".
Bokeljska noć predstavlja kulturno-zabavnu manifestaciju od nacionalnog značaja zato što ima izuzetan značaj za društveni, povjesni, kulturni i ekonomski razvoj Kotora, Boke kotorske, naroda i nacionalnih zajednica koji u njoj žive; svjedoči o važnim istorijskim događajima koji su se zbivali na ovom prostoru, značajnim ličnostima i ljudima koji su tu živjeli i posjećivali Boku i Kotor; predstavlja izuzetno značajan primjer stvaralaštva svog vremena vezan za lokalnu zajednicu; ima izuzetnu kreativnu, veliku umjetničku i estetsku vrijednost; a ima i uticaj na razvoj kulture i tehnike u smislu prilagođavanja novim tekovinama i dostignućima u obilježavanju i izradi materijalnih elemenata koji su uključeni u obilježavanje Bokeljske noći, kakve su ukrašene barke, vatromet, satirični „komentari" na društvenu zbilju i sl.
Osnovna namjena dobra Bokeljske noći je, kako se navodi, turistička promocija prirodnih i kulturnih vrijednosti Kotora, Boke i Crne Gore.
Dokumentovanje Bokeške noći podrazumijeva izradu svih vrsta dokumentacije o sadašnjem izgledu, stanju i praktikovanju ovog dobra. U tom smislu, potrebno je, navodi se, sačiniti analognu, digitalnu, audio vizuelnu, deskriptivnu i grafičku dokumentaciju. Saradnja sa subjektima koji se prepoznaju kao nosioci, odnosno slijedbenici nematerijalnih kulturnih vrijednosti ili doprinose njihovom očuvanju je moguć, opravdan i poželjan, u skladu je sa Zakonom o zaštiti kulturnih dobara i pomaže održivosti nematerijalnog naslijeđa.
Bokeljska noć predstavlja osobenu kulturno-zabavnu manifestaciju takmičarskog karaktera, čije porijeklo datira iz proslave Venecijanske noći iz 18. stoljeća. Rezultat je ljudskog umijeća, vještina i ideja koje se manifestuju u izradi scenografske dekoracije barki, kroz izbor motiva, materijala, tehnike i tehnologije izrade scenografske dekoracije. Ljudsko umijeće manifestuje se izborom ideje i njenom porukom koja se realizuje kroz scenografsko rješenje. Izbor ideje je vezan za izbor događaja, ličnosti, pojave koje se odražavaju na politiku, ekonomiju, kulturu i druge karakteristike na području Kotora i Crne Gore.
Bokeljska noć je stara manifestacija, čije porijeklo datira iz proslave Venecijanske noći iz XVIII stoljeća, a čije se praktikovanje može pratiti u kontinuitetu, sa prekidom od 1936. do 1959. godine. Po vještini ukrašavanja barki, igri svjetlosti u zraku i zabavi nakon toga na kraju svakog kolovoza. Kotor je postao prepoznatljiv ne samo u Crnoj Gori nego i van njenih granica. Bokeška noć je jedna vrsta karnevala u kojem glavnu ulogu imaju, svake godine iznova, maštovito dekorisane barke i brodice, iluminirajući efekti i zabava građana i turista koji toga dana a osobito noći, preplave Kotor.
Jedinstvenost ove manifestacije potvrđuje se činjenicom da joj nema slične na području Crne Gore, njenom užem i širem okruženju.
Navedeni atributi ovu kotorsku feštu čine autentičnom, tradicionalnom, jedinstvenom i rijetkim dobrom, što je sve preporučuje za kulturno dobro od nacionalnog značaja.
Povjesni značaj ove fešte izražava se kroz mogućnost dokumentovanja praznovanja, obilježavanja bitnih događaja i posjeta ličnosti značajnih za užu zajednicu, grad Kotor i Boku kotorsku.
Umjetnički značaj Bokeljske noći izražava se kroz prisustvo umjetničke i estetske vrijednosti, kao i uvijek nove ili inovirane kreativnosti u ukrašavanju plovila, opreme, odjeće, maski, govora, iluminirajućih efekata i sličnih djelova cjeline Bokeljske noći.
Bokeljska noć sadrži nekoliko osobenosti nematerijalnog kulturnog dobra i njihova je karakteristika da se međusobno prožimaju, predstavljaju neodvojive djelove cjeline i ukupnih osobenosti dobra.
Etnološke osobenosti ima cjelina Bokeljske noći kao i pojedini njeni djelovi u većem ili manjem obimu.
Bokeljska noć je proizvod kolektivnog duha nastao u prošlosti i vremenom prilagođavan ili mijenjan shodno potrebama da se pokažu i sačuvaju vrijednosti kojima su nosioci tradicije vremenom davali lični pečat. Bilo da su neposredno učestvovali usmenim ili pisanim prenošenjem, izradom pojedinih materijalnih predmeta, samim praktikovanjem ili posredno omogućavali njeno trajanje i prenošenje narednim generacijama. Etnološke osobenosti sadržane su i u činjenici da pokazivanju, djelovanju i izvođenju učesnika-posmatrača Bokeljske noći prisustvovao i prisustvuje veliki broj ljudi, različitih ličnih, društvenih, nacionalnih, socijalnih i kulturnih obilježja, te da nosi dodatne etnološke karakteristike. Izvjesne Etnokoreološke osobenosti mogu se pripisati smotri i izgledu barki. Defile i način njihovog prikazivanja posmatračima aktivan je odnos izvođača i posmatrača. Defile i predstavljanje svake barke se uvijek izvodi na isti način iako u njima etno-motivi nisu obavezujući. Pored navedenog u dobru Bokeljska noć sadržane su i izvjesne dijalektološke i etnomuzikološke osobenosti (bokeljski, kotorski govor i pjesme) koje se praktikuju tokom trajanja svečanosti Bokeljska noć.
Obrazovni značaj Bokeljske noći izražen je kroz mogućnost prezentacije vrijednosti samog dobra, u cilju razvijanja pozitivnog odnosa prema duhovnoj i materijalnoj kulturi, te svijesti o značaju nematerijalne kulturne baštine Kotora zarad postizanja ekonomskih efekata.
Socio-ekonomski značaj Bokeljske noći je njen dominantni značaj. Manifestacija ima vrijednosti izrazitog korišćenja u kulturne i turističke svrhe. Ambijentalni značaj Bokeljske noći izražava se kroz ukupnu kulturnu i prirodnu vrijednost koju baštini Kotor i Boka kotorska.