U PERASTU PREDSTAVLJEN INFORMATOR O LUKAMA OD NACIONALNOG ZNAČAJA

Time to read
1 minute
Read so far

Petak, 25. listopada 2013. - 16:39
Autor: 

„Informator o lukama od nacionalnog značaja" naziv je publikacije koja je sinoć predstavljena u Muzeju grada Perasta. Izdavač ove dvojezične publikacije sa osnovnim informacijama o lukama od nacionalnog značaja je Lučka uprava Crne Gore.
Prezentaciji su pored brojnih predstavnika pomorske provrede, Udruženja kapetana trgovačke mornarice, Instituta za biologiju mora, Sektora za hidrografiju Hidrometeorološkog i seizmološkog zavoda Crne Gore, prisustvovali i komandant Mornarice VCG, kapetan bojnog broda Darko Vuković i ministar saobraćaja i pomorstva Ivan Brajović sa saradnicima. Čestitke izdavačima sa dalekih mora, poslao je kapetan Vjeko Radimir, zapovjednik kontejnerskog broda „MSC Barbara".

Informator na tridesetak strana sadrži osnovne podatke o lukama Kotor i Bar, marini Bar, brodogradlišnoj luci Bijela i ribarskoj luci Njivice koje su odlukom Vlade, proglašene za luke od nacionalnog značaja. Interesantno je da marina Porto Montenegro u Tivtu kojom se Crna Gora diči i koja je najveća matrina za super i mega jahte u ovom dijelu Mediterana, nije luka od nacionalnog, već od lokalnog značaja.
„More je oduvijek prozor u svijet, a luke su vrata kroz koja su nam dolazili razni ljudi, robe i uticaji. Na ovim se prostorima tradicija vezana za more ne iscrpljuje isključivo kroz prevoz ljudi i roba, već su brodovima stizali kulturni uticaji i sredstva da se oni realizuju u vidu materijalnih i nematrerijalnih kulturnih dobara, danas bogate kulturne baštine, jednom od turističkih ponuda Crne Gore. Ljudi koji danas dolaze ovdje brodovima, dolaze da vide ono što su vjekovima stvarali brodovi i ljudi u prošlosti."- kazao je univerzitetski profesor Milenko Pasinović dodajući da pojava „Informatora o lukama od nacionalnog značaja" Crne Gore dobija na značaju imajući u vidu da se ove godine navršava 135-ta godišnjica povezivanja luke Bar sa Trstom redovnom brodskom linijom, odnosno 170-ta godišnica kružnih brodskih turističkih putovanja Mediteranom gdje su Kotor i zaliv Boke i danas jedna od ključnih tačaka. Po njegovim riječima, klasifikacija luka prikazanih u Informatoru potvrda je praćenja savremenih trendova u tehnici i tehnologiji prevoza i karakteristikama njegovih korisnika. „Otuda na crnogroskoj obali susrećemo luke za prihvat teretnih i brodova za prevoz putnika, specijalne luke nautičkog turizma-marine, luke za prihvat savremnih kruzera, luke za prihvat brodova na remontu i ribarske luke."- istakao je Pasinović.
Direktor Lučke uprave Crne Gore Mladen Lučić podsjetio je da se ta institucija stara o upravljanju i razvoju luka od nacionalnog značaja, dok je za luke od lokalnog značlaja nadležno JP "Morsko dobro"
"Informator o lukama od nacionalnog značaja" njihova je lična karta, koju je trebalo i ranije napraviti. Ova publikacija bi trebalo da bude dobra osnova za neke buduće informatore u kojima će biti i podaci o pretovaru i kapacitetu maksimalnog dolazaka brodova."- kazao je Lučić, podsjećajući da je Lučka uprava Crne Gore punopravan član najveće organizacije za kruzere na svijetu MedCruise (Association of Mediterranean Cruise), te da će u narednom period posebnu pažnju posetiti promociji Luke Bar kao odredišta za kruzere.
S.Luković