NOVA STRATEGIJA ZA RIBARSTVO I MARIKULTURU

Time to read
1 minute
Read so far

Srijeda, 13. studenog 2013. - 11:26
Autor: 

Činjenica da je Europska unija u procesu mijenjanja svoje „Zajedničke ribarstvene politike" (CFP – Common Fisheries Policy), kao i formiranje novog zajedničkog Fonda EU za pomorstvo i ribarstvo, pravi je trenutak za generalno „pretresanje" svih naših dokumenata – planskih i zakonskih osnova na kojima počiva ribarstvo u Crnoj Gori – smatra ihtiolog dr Aleksandar Joksimović, šef Radne grupe za pregovore Crne Gore sa EU u Poglavlju 13 – ribarstvo.
On je, uz ministra poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore Predraga Ivanovića i njegove saradnike, bio član delegacije iz Crne Gore koja je u Briselu protekle nedelje učestvovala na sastanku Pododbora za poljoprivredu i ribarstvo u pregovaračkom procesu Crne Gore i EU. Tom prilikom oni su se susreli i sa europskim komesarom za pomorstvo i ribarstvo, Marijom Demanaki kojoj je predstavljena situacija u crnogorskom ribarstvu.

Od EU zvanična Podgrica u narednom periodu očekuje podršku za razvoj prvenstveno kopnene infrastrukture za ribarstvo – ribarskih luka, tzv. mjesta prvog iskrcaja i mjesta prve prodaje ulovljene ribe, kao i remontnih kapaciteta za ribarsku flotu. Fondovi EU neće finasirati kupovinu novih brodova za ribarske flote država-kandidata, ali se moraju naći metode za institucionalnu i državnu podršku obnovi postojeće flote, posebno kod tzv. malih ribara koji djeluju u obalnoj zoni.
Inače, u informacionom sustavu Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja trenutno je upisano 113 ribarskih plovila , od čega su njih više od 90, male ribarske barke kraće od 10 metara. U narednom periodu treba raditi prvenstveno na obnovi flote za mali obalni ribolov, kao i u razvoju pelagičnog ribolova na malu plavu ribu, ali i velike riblje vrste otvrenog mora poput sabljarki i tuna.
Joksimović kaže da aktuelna crnogorska Strategija razvoja ribarstva i marikulture ističe ove godine, te da sada uz pomoć eksperata iz EU treba napraviti novi strateški dokument za dalji razvoj te privredne djelatnosti koja će ubuduće imati mnogo veći ekonomski značaj nego što je to sada slučaj. Uz novu Strategiju, treba inovirati i sa EU standardima upodobiti Zakon o morskom i slatkovodnom ribarstvu, donijeti operativne i posebne planove za posebna ribolovna područja i posebne ribarske alate, a sve u cilju boljeg pozicioniranja našeg ribarstva i odgovornog odnosa prema raspoloživim prirodnim resursima.
S.L.
Audio: dr Aleksandar Joksimović, šef radne grupe za pregovore sa EU za poglavlje 13

Audio: dr Marijan Premović, član redakcije časopisa More Montenegro

Audio: Drazen Jovanović, kustos Zbirke pomorskog nasljedja