PRIOPĆENJE NVO „TIVATSKA ANTIKORUPCIJSKA AKCIJA“

Time to read
1 minute
Read so far

Ponedjeljak, 10. veljače 2014. - 10:44
Autor: 

NVO „Tivatska antikorupcijska akcija"(TAA) zvanično se obratila priopćenjem povodom donošenja novog Zakona o morskom dobru koje prenosimo u cijelini.
„Povodom više nego aktualne teme- donošenja novog Zakona o morskom dobru Tivatska antikorupcijska akcija ( TAA) želi podsjetiti tivatsku i širu javnost na konferenciju za štampu predsjednika općine Tivat g. Miodraga Kankaraša od 16.12.2013. godine. Na pomenutoj konferenciji g. Miodrag Kankaraš iznio je niz krupnih i ozbiljnih primjedbi na prijedlog novog Zakona o morskom dobru- između ostalog, on je tada konstatovao da prilikom izrade zakona nije uvažen veliki broj primjedbi koje je imala lokalna uprava; da novi zakon neprecizno definiše niz stvari; da ostaje nedefinisan pojas morskog dobra; da nije eliminisan pojas „morske obale"; da pripadnost objekata morskom dobru nije definisana precizno; da nije precizno definisan prilaz morskoj obali; konačno, da nije jasno koliki dio od naplaćene naknade za korišćenje morskog dobra će prihodovati opštine na čijoj teritoriji je ta naknada naplaćena.

Predsjednik općine Tivat g. Dragan Kankaraš imao je na toj konferenciji za štampu, ipak, i neke pohvale za prijedlog novog Zakona o morskom dobru- tako je on kao nešto pozitivno i dobro ocijenio odredbu novoga Zakona da jedan od osam članova komisije koja će utvrđivati novu granicu zone morskog dobra bude iz primorskih općina ( Tivatskoj antikorupcijskoj akciji, doduše, nije baš najjasnije zašto je dobro da samo jedan od osam članova komisije koja će utvrđivati novu granicu zone morskog dobra bude iz primorskih opština; po našem mišljenju članova komisije iz primorskih opština trebalo bi da bude više jer su valjda ljudi iz primorskih općina najkompetentniji i najpozvaniji da se pitaju o novim granicama zone morskog dobra: ali po onoj narodnoj „Bog zna bolje", i mi iz TAA kažemo „predsjednik općine Tivat g. Dragan Kankaraš zna bolje"). Imajući u vidu činjenicu da živimo u ekstremno partitokratskoj državi i društvu, gdje se svako kršenje partijske discipline i neslaganje sa stavovima vlastite partije (što naročito vrijedi za vladajuću partiju kojoj g. Miodrag Kankaraš pripada) uzima ako ozbiljan grijeh i težak prekršaj, Tivatska antikorupcijska akcija ( TAA) pozdravlja spremnost predsjednika tivatske općine g. Miodraga Kankaraša da se, zarad istine, otvoreno konfrontira sa stavovima vrha svoje partije kad je u pitanju prijedlog novog Zakona o morskom dobru. Takođe ga pozivamo da do kraja istraje u svojim teškim, ali potpuno opravdanim kritikama prijedloga pomenutog zakona. Jer, njegovo ponašanje povodom ovog slučaja, tj. raskidanje partijskih stega te otvoreno i više nego eksplicitno izražen kritički stav prema mišljenju ljudi iz vrha njegove partije, svakako predstavljaju veliko ohrabrenje svim ljudima koji se ovdje istinski bore za demokratske iskorake i dokidanje partitokratije.
Nadamo se da će predsjednik općine, g. Miodrag Kankaraš, imati snage i smjelosti - kao što je imao snage i smjelosti da početkom devedesetih bude barjaktar novih vjetrova – istraje u ovom pionirskom iskoraku u borbi za posvemašnju političku emancipaciju i prava građana- kaže se u zvaničnom priopćenju Tivatske antikorupcijske akcije.