U PLANU OSNIVANJE ZAJEDNIČKE KUĆE MANJINSKIH NARODA

Time to read
1 minute
Read so far

Utorak, 11. veljače 2014. - 23:07
Autor: 

Ministar za ljudska i manjinska prava Suad Numanović razgovarao je u ponedjeljak sa predstavnicima registriranih manjinskih savjeta u Crnoj Gori. Između ostalog na satanku je razmotrena ideja o mogućnosti formiranja zajedničke kuće manjinskih naroda u kojoj bi savjeti dobili zajednički prostor za svoje funkcioniranje.
Na sastanku je, kako je priopćeno iz Ministarstva, dogovoreno potpisivanje memoranduma sa Univerzitetom Crne Gore radi upisa određenog broja studenata pripadnika manjinskih naroda u skladu sa Aktom Univerziteta.

Zajednički je konstatirano da Savjeti u budućem radu treba da se usmjere na zakonske obveze kada je u pitanju obrazovanje u školskim ustanovama i nastava na jeziku manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica. Drugo pitanje o kojem je raspravljano na sastanku bila je srazmjerna zastupljenost u javnim službama, organima državne vlasti i lokalnim samoupravama, na čemu će kroz statistiku i Savjeti i Ministarstvo insistirati.
Učešće Savjeta u donošenju programa razvoja općine, prostornih urbanističkih planova i budžeta u jedinicama lokalne samouprave u kojim većinu ili značajnu većimu čine manjinski narodi, bila je treća tema o kojoj je raspravljano.
Zajednički je konstatirano da bi trbalo iznaći riješenja za efikasnije funkcioniranje Fonda za manjine, a predstavnici Savjeta su istakli probleme u svom funkcioniranju zbog nedovoljnog iznosa sredstava sa kojima raspolažu i čestom potrebom rješavanja socijalnih slučajeva pripadnika manjinskih naroda.
Proistekla je ideja o formiranju zajedničke kuće manjinskih naroda u kojoj bi svi Savjeti imali zajednički prostor za svoje funkcioniranje.
Dogovoreno je da se dosadašnja dobra praksa Ministarstva sa predstavnicima Savjeta nastavi kroz kvartalno održavanje sastanaka.
/gov.me/